Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: wrzesień 2023r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Ruch pojazdów

Oddział 7 - Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 25.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

Art. 26.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Art. 27.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu nawprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej częścidrogi, którą zamierza opuścić.

2. (uchylony).

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Art. 28.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Gość
2016-01-20 14:36:39
Odpowiedzi: 0
Czy wjeżdżając na rondo trzypasmowe z drogi podporządkowanej dwupasmowej muszę zająć określony pas np.zewnętrzny.Jak to się ma jeżeli na rondo wjeżdżają dwa auta jeden z lewego a drugi z prawego pasa drogi dwupasmowej a na rondzie nie ma żadnych znaków poziomych?
Gość
2016-01-30 09:09:24
Odpowiedzi: 2
Czy na skrzyżowaniu drogi rowerowej z jezdnią rowerzysta zawsze ma bezwzględne pierwszeństwo czy powinien przepuścić pojazdy nadjeżdżające z jego prawej strony?
Odpowiedzi (2):
mmm
2016-04-05 16:17:33
Zbyt gólne pytanie, bo sytuacji takich może być dużo różny w zalezności od tego, która droga jest z pierwszeństwem przejazdu. Ale jeśli DDR jest wzdłóż drogi w głównej, wtedy tak, zawsze ma pierwszeństwo rowerzysta.
Gość
2017-07-01 21:14:03
Skrzyżowanie dróg równorzędnych AiB. wzdłuż drogi A biegnie ścieżka rowerowa po której porusza się rowerzysta a drogą B z wbudowanym torowiskiem porusza się tramwaj z prawej str. w stosunku do rowerzysty. Kto ma pierwszeństwo? i gdzie znaleźć odpowiednie przepisy? Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-03 11:26:54
Odpowiedzi: 4
Kto ma pierwszeństwo? Skrzyżowanie: ulica z pierwszeństwem, o dwóch pasach ruchu rozdzielonych pasem zieleni. Dojeżdżam z ulicy podporządkowanej z zamiarem skrętu w prawo. Na skrzyżowanie wjeżdża pojazd i zawraca z zamiarem wjazdu na pas, na który zamierzam skręcić.
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-02-19 13:06:26
ty masz pierwszeństwo , bo ty skręcasz w prawo a kierowca zawracając utracił pierwszeństwo i wówczas on skręca w lewo. A w sytuacji równorzędnej pojazd skręcający w prawo ma pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym w lewo
Pit
2016-02-23 20:39:24
Jeśli ty wjeżdżasz na skrzyżowanie z ulicy podporządkowanej znak (A-7), to MUSISZ ustąpić pierwszeństwo wszystkim pojazdom poruszającym się po najbliższej jezdni! I nie ma tu znaczenia, że tamten pojazd zawraca, bowiem on już jest na drodze z pierwszeństwem i nie traci tego prawa wykonując manewr zawracania!!!)
Gość
2016-03-04 10:52:35
Pit ma rację, natomiast Gość pisze bzdury
Gość
2016-03-19 22:55:51
Pierwszeństwo ma pojazd znajdujący się na drodze z pierwszeństwem przejazdu,bez względu jaki manewr wykonuje.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-22 10:27:55
Odpowiedzi: 0
Kto powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu ? Pojazd 1 zjeżdza w dół i ma znak ustąp pierwszeństwa przejazdu i wjeżdza na pas do skrętu w prawo, chce zmienić na pas do jazdy na wprost - wyrzuca lewy kierunkowskaz. W tym samym czasie pojazd nr 2 jadąc drogą z pierwszeństwem jazdy chce zmienić pas na pas do skrętu w prawo, sygnalizuje to prawym kierunkowskazem. Drogi pojazdów się przecinają. Dziękuję za odpowiedź.
Gość
2016-05-06 12:47:08
Odpowiedzi: 0
Jade drogą wyjeżdża mi auto ze stacji nie chcąc go uderzyć w bagażnik :) zaczynam go wyprzedzać nie widziałem że zaczyna sie linia ciągła gdy juz jestem na pasie przeciwnym i ta osoba zaczyna skręcać w lewo to dochodzi do kolizji aut:) Kto jest temu winny ??
Kierowca
2016-06-11 00:50:26
Odpowiedzi: 1
Witam, czy skręcając w lewo (z włączonym kierunkowskazem) na drodze dwukierunkowej jednopasmowej (z linią przerywaną) na drogę nieutwardzoną inny uczestnik ruchu może mnie wyprzedzać? W przypadku kolizji z pojazdem wyprzedzającym, kto jest winny stłuczce? Z góry dziękuję za odpowiedź!
Odpowiedzi (1):
Padre
2017-01-31 10:43:20
Jeżeli skręciłeś nie upewniając się czy cię ktoś nie wyprzedza (skoro piszesz że była linia przerywana to ma prawo cię wyprzedzać) to niestety wina leży po twojej stronie. Jeżeli włączyłeś kierunkowskaz odpowiednio wcześnie a kierowca za tobą mimo to zaczął cię wyprzedzać to tutaj można dyskutować, ale i tak nadal masz obowiązek upewnić się czy ktoś cię nie wyprzedza.
Dodaj odpowiedź
Marek
2016-06-17 13:35:45
Odpowiedzi: 1
Jadąc na wprost, drogą z pierwszeństwem przejazdu uderzyłem w tira, który skręcał w lewo z przeciwnego pasa ruchu. Kierowca tej ciężarówki rozpoczął ten manewr pomimo tego, iż nie mógł kontynuować dalej jazdy, ponieważ wjeżdżał na teren firmy, gdzie była zamknięta brama. Zablokował tym samym mój pas ruchu. Droga składa się z trzech pasów, dwóch do jazdy na wprost w przeciwnych kierunkach ruchu, oraz środkowego, który służy do lewoskrętu. Kierowca miał możliwość bezpiecznie zaczekać na środkowym pasie, do momentu otwarcia bramy, tak aby nie blokować drogi. Policja po przybyciu uznała winę kierowcy tira, lecz po jego tłumaczeniach, że uderzyłem w stojący pojazd, policja zmieniła zdanie i orzekła moją winę, choć nie rozumiem dlaczego. Proszę o odpowiedź
Odpowiedzi (1):
benek
2016-08-01 07:34:11
Odpowiedź jest oczywista. Gdy pojazdy są w ruchu zachowanie jednego jeśli jest nieprzepisowe, może zaskoczyć drugiego kierowcę. Jeśli zaś ktoś najeżdża na stojący pojazd to oczywiście jest jego wina, bo mógł się zatrzymać i poczekać na wolny przejazd.To czy policja uzna zatrzymanie TIRa za zasadne czy tez potraktuje to jako zablokowanie ruchu to inna rzecz nie mająca wpływu na wypadek.Oczywiscie decyduje czas.Jeśli uderzysz w pojazd sekundę po zatrzymaniu to co innego.Zasady są oczywiste, co zrobiłeś aby uniknąć wypadku.Czy widziałeś stojący pojazd?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-26 07:46:06
Odpowiedzi: 0
W jakim przypadku jadąc na drodze z pierwszeństwem należy ustąpić pierwszeństwo pojazdowi jadącemu z rogi podporządkowanej?
Gość
2017-01-16 10:08:23
Odpowiedzi: 3
Witam mam zapytanie odnośnie skrzyżowania rownorzednego. Mianowicie jechałem dzisiaj na takim, bardzo szerokim na wprost. Z mojej prawej strony wyjechał samochód i nie pozwolił mi opuścić skrzyżowania uderzając w mój tył samochodu. Sprawca twierdzi ze to moja wina bo był z prawej, ja uważam że wjezdzajac na skrzyżowanie go jeszcze nie było na nim i on nie zachował ostrożności. swiadcza o tym plastikowe elementy juz prawie za skrzyżowaniem i uszkodzenie na samym tyle mojego samochodu. Kto w takiej sytuacji jest winny? (Posiadam zdjęcia plastików na skrzyżowaniu i uszkodzenia mojego auta)
Odpowiedzi (3):
Padre
2017-01-31 10:38:01
Skoro miałeś go z prawej strony na skrzyżowaniu równorzędnym czyli miałeś obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa. Skoro uderzył w twój samochód to aby temu zapobiec musiałby hamować, a skoro zmusiłeś go do hamowania to znaczy, że wymusiłeś na nim pierwszeństwo. Moim zdanie niestety ewidentnie twoja wina.
Gość
2017-09-17 17:06:27
Zapewnienie sobie widoczności jak i prawidłowa obserwacja należy przede wszystkim do osoby nie mającej pierwszeństwa . . .
Gość
2019-09-11 14:53:44
Dzien dobry, mam pytanie dot. parkowania przed moim domem i jest to droga wewnętrzna. Parkuję od 20 lat tak jak i wszycy sąsiedzi niestety od kilku tygodni mam regularne wizyty Straży Miejskiej spowodowane anonimowymi telefonami zapewne od życzliwego. Raz dostaję mandat a raz nie , zależy od interpretacji Strażnika :) Uzyskałam informację w Urzędzie Gminy Warszawa Be mowa że ulica (Warszawa ul. Zeusa) jest drogą wewnętrzną i nie obowiązuje przepis parkowania w odległości 10 metrów od skrzyżowania i obowiązek pozostawienia przejścia chodnikiem 1,5 metra. Bardzo proszę o wsparcie w tej sprawie i podanie podstawy prawnej , ponieważ czasami jestem już bezradna.
Dodaj odpowiedź
Jacek
2017-02-13 13:37:27
Odpowiedzi: 0
skrzyżowanie równorzędne. Pojazd A chce jachac prosto, pojazd B jadący z przeciwka stoi na wysokości osi jezdni poprzecznej i sygnalizuje skręt w lewo, pojazd C nadjeżdża z prawej strony i chce jechać w lewo, porusza się lewym pasem (pod prąd) i w zasadzie nie ma miejsca żeby wjechać na to skrzyżowanie. Pojazd C w rezultacie wjeżdża na skrzyżowanie i uderza w pojazd A. Kto jest sprawcą koplizji?
Gość
2017-04-05 19:30:25
Odpowiedzi: 2
Czy jeżeli jadę drogę z pierwszeństwem i skręcam w lewo ale nie w drogę (np. w posesję, czy na parking) to czy muszę ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który chce mnie wyprzedzić z lewej strony? Jest na to przepis? Jaki?
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-06-02 13:07:46
jeśli włączysz kierunkowskaz z zamiarem skrętu w lewo to nie można Cię wyprzedzać z lewej strony
Gość
2017-09-17 17:08:43
Ani ominąć, ale również masz obowiązek upewnienia się, więc przeważnie jest współwina.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-05-20 20:20:31
Odpowiedzi: 1
Rondo Starzyńskiego w Warszawie:jadący pojazd samochodowy od Mostu Gdańskiego do Ronda Starzyńskiego informujący i ostrzegany jest znakami pionowymi D-2 A-7 A-21 przed rondem jezdnię przecinają tory tramwajowe gdzie tramwaj jadący z prawej strony ma znak pionowy A-7 Pyt.Czy znaki o tej samej treści znoszą się nawzajem i w tym przypadku pojazd szynowy ma pierwszeństwo ? prośba o info.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-02-19 01:40:10
Jestem motorniczym i powiem Ci, że to rondo to jedno z najbardziej niejednoznacznych miejsc warszawskiego torowiska. Nie wiadomo jak interpretować. W tym konkretnym przypadku o który pytasz, gdzie torowisko przecina twoją jezdnię jeszcze przed rondem, też jest galimatias. Sam znak A21 to tylko informacja, nic nie wnosi, więc o nim już nie mówimy. Jest znak Ronda razem z A7, przy wjeździe na rodno, przy czym torowisko przecina jezdnię jeszcze przed nim, więc skrzyżowanie torów z jezdnią należałoby uznać za normalne skrzyżowanie prostopadłych sobie jezdnia/tory. W takiej sytuacji, jeśli nie ma znaków, szynowy jedzie pierwszy. Na twojej jezdni jest 100m wcześniej znak A7 i D2. Więc do torowiska podjeżdżasz już ze świadomością, że nie masz pierwszeństwa - nie ma w tym momencie już znaczenia jakie znaki mają tramwaje, bo jeśli mają np D1 to jadą pierwsze, a jeśli nie mają nic, to mamy równorzędne przecięcie torów i jezdni i znów szynowy jedzie pierwszy. Tak to powinno wyglądać, żeby była spójność. Problem w tym, że jak słusznie zauważasz, z niewiadomych powodów tramwaj z prawej ma znak A7. A tramwaj w przeciwnym kieruku, czyli zjeżdżający z krzyżówki torów z Twojej lewej, w stronę ZOO, nie ma nic. Więc dla ciebie jest tak: tram z lewej puszczasz i tram z prawej puszczasz. Tylko że tram z lewej przejedzie, a tram z prawej będzie puszczał ciebie :). I tak sobie będziecie stali. Po prostu tram z twojej prawej nie powinien mieć A7, nie wiem po co on tam jest. To samo jest przy zjeździe z ronda w stronę mostu. I podobne anomalie są na bródnie, ul Odrowąża skręt w M.Teresy z Kalkuty i potem w Rembielińską. Jak wysiądą światła to się tram z samochodami mogą puszczać w nieskończoność. Samochody puszczają tram, bo on przecież jedzie z nimi jedną drogą z pierwszeństwem i skręca z niej, ma pierwszeństwo, a jednocześnie na torowisku ja mam A7 (a kiedyś było wręcz STOP :). Ot taki chaos. W skrócie więc - w sytuacji o którą pytasz nie ma odpowiedzi czy ten szynowy z prawej ma pierwszeństwo. Ty powinienes puścić jego (nie musisz wiedzieć jakie on ma znaki, powinny być zgodne z tym co miałeś ty, a ty miałeś utratę pierwszeństwa 100m wcześniej), a szynowy ma A7 i powinien puścić ciebie. To nie jest tak, że się znoszą i że z dwóch "ustąp" prostopadle do siebie robi się skrzyżowanie równorzędne. Po prostu takiej sytuacji nie powinno być w ogóle! Ty powinieneś puścić tramy w oby kierunkach. A co zrobi tram z prawej... to już jego broszka. Też ma ustąp, więc będzie się przeciskał jeśli zobaczy że ty stoisz. Ale jak wjedziesz, to w zasadzie nie powinien mieć za złe (choć praktycznie nie jest dobrze tam wjeżdżać, bo się swykle wtedy staje na torowisku oczekując na wolne żeby wjechać na rondo, a tego znowu już nie wolno :). Moja rada, i to nie dlatego że ja jeżdżę tramem, to puścić tam szybowe. Żeby przypadkiem pod tego z lewej się nie wpakować ani nie stanąć na torowisku bez senu.
Dodaj odpowiedź
Bogdan
2017-06-14 21:37:35
Odpowiedzi: 2
Skrzyżowanie równorzędne. Pojazd 1 jest już na skrzyżowaniu, pojazd drugi dojeżdża z prawej strony z zamiarem skrętu w lewo, przyspiesza i dochodzi do kolizji. Rozumiem, że w sytuacji gdy pojazd 1 zbliża się do skrzyżowania i ma prawą zajętą to musi ustąpić. Co w sytuacji kiedy pojazd 1 już był na skrzyżowaniu i je opuszczał a pojazd 2 ewidentnie doprowadził do kolizji w celu uzyskania odszkodowania. Policja nie była w stanie na miejscu rozstrzygnąć sytuacji, sprawa trafi do sądu. Jest szansa to wygrać?
Odpowiedzi (2):
www.uzywaneopony.net
2017-07-02 18:21:14
Jeśli pojazd 2 "ewidentnie" doprowadziłby do kolizji to policja rozstrzygnęła by to na miejscu i byłaby to jego wina. Wiele zależy od budowy konkretnego skrzyżowania i przebiegu stłuczki.
Gość
2017-12-06 19:01:53
Jest to niestety wina pojazdu numer 1. Kierujący pojazdem numer 1 dojeżdżając do skrzyżowani powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Decydując się na wiechanie na skrzyżowanie albo masz pweność, że opuścisz je zanim wymusisz pierwszeństwo, albo nie wieżdżasz.
Dodaj odpowiedź
Rafi
2017-07-01 21:21:06
Odpowiedzi: 3
Skrzyżowanie dróg równorzędnych AiB. wzdłuż drogi A biegnie ścieżka rowerowa po której porusza się rowerzysta a drogą B z wbudowanym torowiskiem porusza się tramwaj z prawej str. w stosunku do rowerzysty. Kto ma pierwszeństwo? i gdzie znaleźć odpowiednie przepisy? Pozdrawiam.
Odpowiedzi (3):
www.uzywaneopony.net
2017-07-02 18:14:53
Trochę dziwne pytanie. Ogólna i podstawowa zasada mówi że "na skrzyżowaniu równorzędnym tramwaj (pojazd szynowy) ma bezwzględne pierwszeństwo przed innymi pojazdami" (art. 25. ust. 2. ustawy Prawo o ruchu drogowym). Czy to jest rowerzysta czy auto, czy jedzie z prawej czy z lewej nie ma tu większego znaczenia.
Rafi
2017-07-02 20:43:22
Tak tylko zaznaczam iż wzdłuż drogi A biegnie oznakowana ścieżka rowerowa która chyba daje jakieś przywileje ?!
Gość
2017-07-28 19:04:57
Nie daje. Jadący nią rowerzyści maja takie same prawa i obowiązki jak jadące ulica auta.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-02 16:24:29
Odpowiedzi: 2
czy dojeżdżając do ronda ulicą jednokierunkową bez wyznaczocych linią pasów na jezdni mam obowiązek dojechać do lewel krawędzi skręcając w ostatni-3 zjazd
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-09-17 17:14:41
To zależy. Jeśli na rondzie jest jeden pas lepiej od prawej. Jeśli na rondzie jest więcej pasów choćby NIEWYZNACZONE/NIEOZNACZONE - tak, jeśli wjedziesz na wewnętrzny (zalecane).
Gość
2017-11-20 12:41:07
Przepisy są jednoznaczne, obowiązuje ruch prawostronny jednakże zmieniając kierunek ruchu w stronę lewą manewr ten wykonujemy od lewej krawędzi jezdni.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-21 10:57:30
Odpowiedzi: 0
Kto ma pierszenstwo i kto ustepuje na skrzyzowaniach: z podwojna ciagla itp
Gość
2017-11-23 08:18:22
Odpowiedzi: 4
Czy na skrzyżowaniu jadą na wprost, ale jednocześnie opuszczając drogę z pierwszeństwem muszę to sygnalizować kierunkowskazem ?
Odpowiedzi (4):
www.uzywaneopony.net
2017-11-23 15:23:17
nie, tylko czasem przy skrzyżowaniach typu T używa sie kierunkowskazu by jadący z naprzeciwka (ustępujący pierwszeństwa) wiedzieli ze mogą wjechać na skrzyżowanie.
Gość
2018-02-01 23:49:24
oczywiście że używasz kierunkowskazu..jeśli opuszczasz drogę to prawdopodobnie nie jedziesz przez skrzyżowania po kierunku głównym..więc mówiąc ogólnie zmieniasz kierunek - pas ruchu, więc kierunkowskaz koniecznie..
Gość
2018-02-01 23:51:52
www.uzywaneopony.net piszesz bzdury, może być skrzyżowanie dwóch dróg przy czym główna jedzie w skręcie wtedy też sygnalizujesz kierynkowskazem, jeśli opuszczasz drogę główną nawet jeśli przejeżdżasz na wprost przez skrzyżowanie.
Gość
2018-02-02 06:58:09
Gdzie w kodeksie drogowym jest zapis który mówi żeby sygnalizować opuszczanie drogi z pierwszeństwem?
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-29 18:50:37
Odpowiedzi: 1
przejazPytanie dotyczące Art.27 pkt 1.Czy rowerzysta ma pierszeństwo tylko na samym przejeździe?A jeżeli rowerzysta dojeżdża do przejazdu z prędkością 25 km/h i jest 2 m przed przejazdem to zbliżajęce się do du rowerowego auto śmiało może wjechać na przejazd i zajechać mi drogę??? bo nie będę na przejeździe tylko zaraz przed nim???
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-12-05 03:51:24
Nie może, bo to by naraziło na niebezpieczeństwo rowerzystę wjeżdżającego na przejazd, czego ma obowiązek uniknąć.
Dodaj odpowiedź
MARIAN
2018-02-10 15:30:04
Odpowiedzi: 0
Wjeżdżając na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu jestem zobowiązany do ustalenia z jaką prędkością jedzie nadjeżdżający pojazd
JanMirosław
2018-02-11 15:59:25
Odpowiedzi: 0
Ma jakiej długości drogi za skrzyżowaniem regulowanym światłami ulicy dwujezdniowej z trzema pasami ruchu obowiązują przepisy dotyczące obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi skręcającemu w prawo, o ile ja skręcam w lewo. Czy po przejechaniu 20 metrów nadal odpowiadam za potrącenie mnie przez inny pojazd w trakcie wykonywania sygnalizowanego manewru zmiany pasa z lewego na środkowy. Skręcający w prawo jechał po prawym pasie i po przejechaniu 30 metrów od skrzyżowania uderzył w mój prawy bok.
JanMirosław
2018-02-11 16:09:35
Odpowiedzi: 0
Na jakiej długości drogi za skrzyżowaniem, regulowanym światłami, ulicy dwujezdniowej z trzema pasami ruchu w jedną stronę, obowiązują przepisy dotyczące obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi skręcającemu w prawo, jeśli ja skręcam w lewo. Czy po przejechaniu 20 metrów nadal odpowiadam za potrącenie mnie przez inny pojazd w trakcie wykonywania sygnalizowanego przeze mnie manewru zmiany pasa z lewego na środkowy. Jadący z przeciwka sygnalizował zamiar skrętu w prawo, ale przez chwilę zachowywał się tak, jakby miał czerwone światło. Kiedy już skręcił w prawo, jechał po prawym pasie i po przejechaniu 30 metrów od skrzyżowania uderzył w mój prawy bok. Byłem na środkowym pasie.
Gość
2018-03-27 17:34:10
Odpowiedzi: 0
Wyjeżdżając z parkingu,znajdując się już na drodze z pierwszeństwem, ruszając do przodu,uderza we mnie gość wyjeżdżajacy z drogi podporządkowanej,czyja wina?
Gość
2018-03-27 20:53:52
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie. Zimą. Typowe skrzyżowanie. Przedemna wjeżdżą na skrzyżowanie auto ja za nim jakieś 3 -4 metry wolniutko się wleczemy. Kontem oka widzę ze światło zmienia się na pomarańczowy. Auto przedemna hamuje z jakiegoś powodu. Ja tez. Tamtemu kierowcy gaśnie silnik. Dopiero za 3 razem odpala. Mi też gaśnie silnik i ta sama sytuacja. Kierowcy trabia bo mają zielone i niemoga jechać. Jak to wygląda pod kątem przepisów? Musze czekać? Jechać na czerwonym dalej? Cofnąć? Inni kierowcy muszą umożliwić mi zjazd ze skrzyżowania?
Heniek
2019-03-11 17:01:23
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie, jesli chodzi o drogę równorzędną z sygnalizacją świetlną.Chcący skręcić w drogę jedno kierunkową dwu pasmową.przykład ja jako pojazd 1 chce skręcić w lewo.a pojazd 2 skręca w prawo.to ja schodzę na swój pas czyli lewy.a Gość z samochodu 2 wjeżdża na mój pas lewy.oczywiscie założyłem ze Gosc może zejść na mój lewy.do zdarzenia nie doszło ale to według mnie duży błąd.rozumię zasadę prawej ręki,ale jeśli mam swój pas to się go trzymam.tak czy nie...bo to osobówka, to nie ciężarówka która czasem jest zmuszona urzywać dwuch pasów .
anna
2020-01-05 13:43:17
Odpowiedzi: 0
jestem na drodze jednokierunkowej i dojeżdżam do drogi podporządkowanej prawej i lewej ,sż to drogi polne nie utwardzone i na ich wysokosci wyprzedzam inny pojazd ,czy jest to wykroczeniem . Prosze o odpowiedż
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie