Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: czerwiec 2023r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Ruch pojazdów

Oddział 3 - Prędkość i hamowanie

Art. 19.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

Art. 20.

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500–2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300–500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

5. (uchylony).

5a. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343 z późn. zm.), wprowadzić ograniczenia w dopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych.

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:

Art. 21.

1. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym.

2. Prędkość dopuszczalna, o której mowa w ust. 1, może być:

3. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą poza obszarem zabudowanym, jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają.

4. Organ rejestrujący pojazd może ustalić dla indywidualnego pojazdu dopuszczalną prędkość niższą niż określona w art. 20, jeżeli jest to uzasadnione konstrukcją lub stanem technicznym pojazdu. Ograniczenie prędkości należy uwidocznić na znaku umieszczonym z tyłu pojazdu.

Większe okno
Gość
2016-11-13 14:52:37
Odpowiedzi: 0
Przekraczając prędkość na autostradzie o 50km. Czy mi grozi zabraniem prawa jazdy
Gość
2016-11-19 08:01:44
Odpowiedzi: 0
jeżeli pod lub nad znakiem ograniczenia prędkości B-33 występuje znak A-11a "próg zwalniajacy" lub A-16 "przejście dla pieszych", kiedy następuje odwołanie tego ograniczenia prędkości? pozdrawiam
Anna
2016-12-05 20:59:36
Odpowiedzi: 0
Witam, czy jakiekolwiek przepisy regulują sprawę wymiany opon na letnie w okresie letnim? (Czy jazda w sierpniu na oponach zimowych jest niezgodna z polskim prawem?)Pozdrawiam serdecznie
Monika
2016-12-14 15:13:01
Odpowiedzi: 0
Proszę o informację. Warszkowo, miejscowość w województwie zachodniopomorskim. Godzina ok. 4.30. Przekroczenie o 34 km/h. Jaki powinnam dostać mandat?
Andrzej
2016-12-20 12:33:53
Odpowiedzi: 3
Witam, policja twierdzi że istnieje przepis mówiący o tym; że znaki zwiększające dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym, nie dotyczą pojazdów ciężarowych. Konkretnie pojazdy ciężarowe mają się poruszać z prędkością 50 km/h. Jak to się ma do Kodeksu Drogowego?
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-12-28 15:29:59
Też szukam odpowiedzi na to pytanie.
Gość
2017-01-07 21:49:59
Policja ma oczywiście rację. Zobacz rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Ambrozy
2017-05-28 10:54:03
Policja ma rację ale jeżeli podwyższenie jest powyżej 60 km/h
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-12-21 12:39:40
Odpowiedzi: 0
Pozdrawiam Pana Wawrzynowicza!!!
Gość
2016-12-21 12:45:13
Odpowiedzi: 0
Pozdrawiam Pana wawrzynowicza
Gość
2017-01-02 13:53:04
Odpowiedzi: 1
Ile wynosi prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5. Patrol Policji drogowej stwierdził ,że 90 a w przepisach jest 70. To kto ma racje.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 14:27:11
Zależy od rodzaju drogi! Poza: 70 lub 80 i ZAWSZE 50 w zabudowanym!!!
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-01-16 14:40:47
Odpowiedzi: 1
dostałem mandat z fotoradaru na drodze z ograniczeniem do 70. jechałem z prędkością 83km/h o godzinie 23. jaki może być mandat?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 14:29:32
Gratulacje za niezachowanie ostrożności po zmierzchu! Nie mówiąc już że MAKSYMALNA jest TYLKO W IDEALNYCH WARUNKACH . . .
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-02-16 11:06:56
Odpowiedzi: 2
Jaką prędkością mogą poruszać się pojazdy uprzywilejowane (te z kogutem)? Przeczytałam cały rozdział KD dotyczący prędkości, ale nic tam o wyłączeniu tych pojazdów z ograniczeń szybkości nie ma.
Odpowiedzi (2):
QBA
2017-03-06 20:06:18
Artykuł 53
Gość
2017-03-06 20:07:16
Art 53 ust 2 Prawo o Ruchu Drogowym.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-03-20 13:52:14
Odpowiedzi: 0
czy na drodze o2 - ch pasach ruchu w jedną stronę przedzielone pasem zieleni odgradzające pasy w przeciwną stronę na terenie zabudowanym obowiązuje
Gość
2017-03-20 14:01:26
Odpowiedzi: 0
jakie dokumenty musi posiadać osoba kierująca czterokołowcem L6e
Gość
2017-05-06 10:33:43
Odpowiedzi: 1
Ograniczenie prędkości poza obszarem zabudowanym - bez legendy , proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedzi (1):
Gościówa
2017-06-29 13:21:36
3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku: samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t: na autostradzie – 140 km/h, na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h, na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h, na pozostałych drogach – 90 km/h; zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1: na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h, na pozostałych drogach – 70 km/h. 4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. 5. (uchylony).
Dodaj odpowiedź
henryk
2017-06-19 19:20:14
Odpowiedzi: 1
jakajest dopuszczalna szybkość jazdy samochodu osobowego na terenie działek pracowniczych
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-17 14:55:10
Pewnie taka jaką ustalił zarządca :-)
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-06-24 13:45:59
Odpowiedzi: 2
Osoby poruszające się po ulicy na deskorolce lub na rolkach powinni zachowywać się jak piesi?
Odpowiedzi (2):
e
2017-06-29 13:22:48
po ulicy czy chodniku?
Gość
2017-09-17 14:57:32
To są piesi, więc wolno im tylko poruszać się chodnikiem lub poboczem!
Dodaj odpowiedź
Piotr
2017-07-25 11:24:24
Odpowiedzi: 5
Dopuszczalna prędkość pojazdu ciężarowego w terenie zabudowanym
Odpowiedzi (5):
Mateusz
2017-07-25 11:30:09
50\h
Piotr
2017-07-25 11:34:09
czy podwyższenie predkosci w terenie zabudowanym dotyczy tez pojazdow ciezarowych
Gość
2017-09-17 14:59:13
NIE! I to jest jedno z najgorszych rzeczy o którym zapominają "zawodowcy". Jakim prawem zatem jadą często po zmierzchu nawet 70?! SKANDAL!
Gość
2017-10-22 21:40:37
Samochody ciężarowe dzielą się ze względu na dopuszczalną masę całkowitą: - do 3,5 t dmc podwyższenie prędkości dopuszczalnych dotyczy tej grupy pojazdów. - powyżej 3,5 t dmc podwyższenie to nie dotyczy tej grupy pojazdów. Czyli jeśli jest ograniczenie do np. 70 km/h takie pojazdy mogą poruszać się maksymalnie 50 km/h od 5.00 do 23.00 i 60 km/h od 23.00 do 5.00.
Mark_3
2018-07-04 23:09:25
Podwyższenie prędkości dla samochodów powyżej 3,5t nie obowiązuje pewnie z powodu nadmiernego hałasu jaki generują. W ogóle Polska jest ewenementem w Europie gdzie po zmierzchu prawo wyrusza wolniejsze poruszanie się pojazdów.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-07-25 11:50:15
Odpowiedzi: 1
czy podwyższenie predkosci w terenie zabudowany dotycz tez pojazdow ciezarowych
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-03 18:56:02
Nie.
Dodaj odpowiedź
Marcin
2017-10-10 21:13:48
Odpowiedzi: 0
Czy ograniczenia prędkości obowiązują też przy wyprzedzaniu?
Gość
2017-11-20 14:47:35
Odpowiedzi: 1
Podam pytanie prosto z egzaminu teoretycznego państwowego na które nie odnalazłem odpowiedzi w kodeksie. Na jakiej drodze można poruszać się z prędkością do 60km/h w godzinach od 8.00 do 15.00 A w strefie zamieszkania B w terenie zabudowanym C w terenie nie zabudowanym Poprosił bym o wytłumaczenie mi dlaczego prawidłową odpowiedzią była odpowiedź B. Czy mogła to być pomyłka w systemie
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-04 09:51:49
Ja bym wziął metodą eliminacji. W strefie zamieszkania jest za duża prędkość, a poza terenem zabudowanym - za mała. Pierwszy raz słyszę o takim przepisie. Może chodziło w godzinach 23:00-5:00?
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-12-26 21:29:25
Odpowiedzi: 1
Czy zasada ograniczenia prędkości do 20 km/g dotyczy też terenów szpitali?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-02-27 18:42:10
Ograniczenie prędkości do 20km/h dotyczy strefy zamieszkania, czyli strefy oznaczonej znakiem D-40 Strefa zamieszkania. Więc jeżeli szpital jest takim znakiem oznaczony to wtedy ograniczenie do 20km/h obowiązuje, a jeżeli takim znakiem nie jest oznaczony to ograniczenie do 20km/h nie obowiązuje (chyba, że inne znaki drogowe wskazują inaczej)
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-05-11 19:26:55
Odpowiedzi: 0
Gdzie mogę zgłosić jeśli jadę z pracownikiem który za kierownicą łamie rażąco przepis o ograniczeniu prędkości jedzie autem służbowym.
BaldArt
2018-08-04 09:15:00
Odpowiedzi: 1
Na drodze szybkiego ruchu koleś raptem ostro zahamował żeby zjechać na stacje benzynową. Jadący za nim pojazd zdarzył wyhamować, ale już następny nie. Czy to jest ewidentnie wina tego ostatniego, i czyja by była wina jeśli drugi pojazd nie zdarzyłby wyhamować. Ciekawy tez jestem czy można kogoś współobwinić kolizji za nagłe zahamowanie. dzięki i pzdr.
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-01-06 23:22:32
Masz obowiązek trzymać odległość co w tym dziwnego jak mu udowodnisz, że stworzył zagrożenie na drodze
Dodaj odpowiedź
ali
2018-12-15 20:45:36
Odpowiedzi: 0
predkosc w strefie zabudowanej dwupasmowejdopuszczalna
Gość
2019-01-21 11:54:13
Odpowiedzi: 1
Jeżeli przekroczyłam prędkość o 51km/h w porze nocnej to policja zabierze mi prawo jazdy? Czy skoro można w nocy po terenie zabudowanym jeździć 60km/h to powinnam przekroczyć 120
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-07-30 12:28:43
Nie. Prędkość można przekroczyć o 50 km względem ograniczenia, więc 60 50=110 km/h
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-10-11 19:10:58
Odpowiedzi: 1
czy w terenie zabudowanym przy ograniczeniu 40km/h w porze nocnej można jechać 60km/h
Odpowiedzi (1):
Marian
2019-11-27 10:19:20
Masz odpowiedź na swoje pytanie. W terenie zabudowanym masz znak zakazu przekraczania 40km/h (ograniczenie prędkości, znak B-33). Więc nie, nie możesz jechać 60-tką. Znak obszaru zabudowanego (znak D-42) informuje o dopuszczalnych prędkościach w danym przedziale godzinowym i jednocześnie traktujemy to podobnie jak znak B-33. Ale kiedy masz postawiony znak B-33 z określoną prędkością za znakiem obszaru zabudowanego, odwołuje on jednocześnie ograniczenia okr. przez znak D-42 i znak B-33 obowiązuje niezmiennie przez 24h
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie