Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: wrzesień 2023r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Art. 46.

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Art. 48. (uchylony).
Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2. Zabrania się postoju:

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Art. 50.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Art. 50a.

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

Większe okno
Mariusz Żary
2019-02-13 07:59:10
Odpowiedzi: 0
Co może się stać gdy na parkingu gdzie umieszczona biała tabliczka pod znakiem Parking jest napisane do 1 godziny, odbiorę pojazd po dłuższy czasie? Należy się mandat Odholują mi pojazd Proszę o pomoc
Gość
2019-02-20 23:12:54
Odpowiedzi: 1
Posiadam dom przy drodze wewnętrznej. Notorycznie kierowcy parkują w bramie, ponoć nie ma żadnego przepisu uprawniającego do odholowania tego pojazdu.
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-04-04 18:36:04
To prosze postawic samochód w bramie wyjazdowej Straży miejskiej
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-03-27 10:58:42
Odpowiedzi: 0
Proszę o podanie paragr.dot. parkowania naprzeciw drzwi wejściowych do budynku utrudniające dojście służbo ratunkowym
Gość
2019-05-06 10:25:05
Odpowiedzi: 0
po uderzeniu w barierke na autostradzie postawilam auto przy barierkach ustawiłam trójkat iwłaczylam swiatła było to w nocy jadace auto uderzyło w moje czy to ja jestem sprawca
POMOC
2019-05-19 10:12:50
Odpowiedzi: 0
art. 49 ust. 2 pkt. 5 - co w przypadku gdy w mieście - na terenie zabudowanym (i w okolicy) nie ma parkingów dla ciężarówek? czy można to obejść? Wracam do domu i nie mam gdzie parkować!
Gość
2019-05-22 00:29:41
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy pod znakiem D18 może być tabliczka z dowolną treścią ? Czy treść powoduje zakaz parkowania ?
emil
2019-06-04 18:18:08
Odpowiedzi: 1
czy na widocznym łuku drogi mogę sie zatrzymać jeżeli nie ma zakazu
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2019-06-16 19:42:37
Zatrzymanie i postój samochodu są możliwe tylko w miejscu i warunkach, w których pojazd jest widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierowców i nie powoduje zagrożenia ruchu lub go nie utrudnia. Tak więc jest to kwestia za każdym razem indywidualna.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-06-06 10:28:15
Odpowiedzi: 1
w jakiej odleglosci od skrzyżowania wolno zatrzymać pojazd?
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2019-06-16 19:34:20
Zabrania się zatrzymania pojazdu w (...) odległości mniejszej niż 10 m od (...) skrzyżowania;
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-06-24 14:31:56
Odpowiedzi: 0
Jedna minuta to jest zatrzymanie . Dlaczego autobusy komunikacji miejskie maja przystanki i postój przy podwójnej linii ciągłej ? Czy takie pojazdy można ominąć ?
Gość
2019-07-01 22:27:49
Odpowiedzi: 0
gdzie nie powinno się ustawiać znaku zatrzymania i postoju
Gość
2019-07-08 23:15:41
Odpowiedzi: 1
W jaki sposób określić 10m od skrzyżowania czy to orientacyjna wielkość czy każdy musi nosić miarkę
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-10-25 15:43:46
Jeśli samochód ma ok. 4 metrów długości to wystarczy, że zostawisz odstęp na 3 samochody i to wystarczy. Zawsze warto ustawić samochód trochę dalej :)
Dodaj odpowiedź
Tomasz
2019-07-19 13:47:34
Odpowiedzi: 0
Czy mogę zaparkować samochód osobowy na parkingu dla Ciężarówek?
Ciekawa
2019-09-06 08:38:11
Odpowiedzi: 1
Ktoś powiesił sobie kartkę "zakaz parkowania' na ścianie budynku (chyba) gminnego. Czy taka kartka jest zobowiązująca ? Nie powinien być znak informujący o zakazie parkowania ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-06-05 16:06:45
47568
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-09-06 21:22:14
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie czy auto może być zapakowane na przeciwko bramy pozarowej(zajmując jeden pas ruchu). Stylu auta znajduje się brama wyjazdów z posesji.
Andrzej
2019-11-15 09:44:32
Odpowiedzi: 0
Czy dopuszczalne jest parkowanie przed prywatnym domem jednorodzinnym bez zgody jego właściciela, na jezdni drogi wewnątrzosiedlowej
Gość
2019-11-27 08:01:17
Odpowiedzi: 0
Wyjazd z bramy jest na odcinku zakazu zatrzymywania.Czy wolno na krótko stanąć po wyjechaniu by zabrać pasażera-domownika i zamknąć bramę.
Marek
2019-12-08 16:19:04
Odpowiedzi: 0
Czy osoba parkująca na poboczu drogi gminnej asfaltowej,wąskiej 3m z poboczanmi 0,5m,musi sygnalizować postój pojazdu.Właściciel pojazdu parkuje w nocy i w dzień.Utrudnia to wymijanie pojazdów na drodze ,jest tam niebezpiecznie.
Kraków - Kazimierz
2020-02-23 18:19:42
Odpowiedzi: 0
Miejsce dla inwalidów jest oznakowane na jezdni farbą, albo na niebiesko albo w inny widoczny sposób. Dostałem mandat właśnie za stanie na takim miejscu, mimo, że nie było żadnych znaków na drodze (podobno konserwator zabytków nie wyraził zgody. Był znak stojący obok, który ominałem, natomist znak już kolejny nie mówił o końcu miejsc postojowych dla inwalidów... czy taki mandat został przyznany slusznie?
Gość
2020-03-24 16:00:30
Odpowiedzi: 0
Czy można parkować na zakręcie lub w jakiej odległości?
andrzej
2020-08-03 15:03:09
Odpowiedzi: 1
czy można parkować na nieoznakowanym przejsciu dla pieszych.
Odpowiedzi (1):
Gość
2021-01-21 09:12:02
nie ma nieoznakowanego przejścia dla pieszych
Dodaj odpowiedź
tadeusz
2021-02-07 17:09:36
Odpowiedzi: 0
przy wsiadaniu do auta uchyliłem 60cm drzwi od strony kierownicy.Wcześniej gdy opuszczałem swoje auto obok z lewej mojej strony było wolne miejsce.Przy wsiadaniu równolegle do mego auta już stał obcy pojazd na parkingu.Gdy zająłem miejsce za kierownicą podeszła do mnie kobieta kierowca samochodu obok.Oskarżała mnie,że uszkodziłem drzwiami lusterko w jej aucie. Wysiadłem prosiłem o wskazanie uszkodzenia,nie wskazała.Sam obejrzałem jej lusterko,nie było żadnej skazy,kobieta bez słowa odeszła,gdy odjeżdzałem zrobiła zdj..tab.rejestracyjnej mojego auta ztyłu. Spytałem dlaczego nie zrobiła zdjęce gdy samochody stały obok siebie i nie wezwała policji.Po 6 godzinach zgłosiła sprawę do policji.Jestem oskarżany o uszkodzenie jej auta.Mam przekonanie że usiłuje wyłudzenie.Sprawa trafiła do sądu.Brak świadków zdarzenia i wizji lokalnej na parkingu.Jak się bronić.Przecież zaparkowała auto żle utrudniając dostęp do mojego auta ,zbyt blisko.Pomimo to drzwi mojego auta nie dotknęły lusterka w jej aucie gdyż uchyliłem drzwi ostrożnie na ca 50-60cm odlewej strony samochodu
Andrzej
2021-04-01 18:59:54
Odpowiedzi: 0
Parkowanie skośne na drodze dwukierunkowy ,po prawej stronie . W taki sposób że za pojazdem parkowanym nie jest w stanie przejechać pojazd specjalny ( śmieciarka). W obszaże zabudowanym ( pod blokiem) .Brak znaków parking . Jaki artykół?
Gość
2021-06-01 21:37:11
Odpowiedzi: 0
jak definiuje się "Bramę wjazdową"? brama która ma podwójną metalową kratę (stała zabudowa) w jednej części zamontowana furtka z domofonem. czy jest wjazdowa? nie ma na niej takiej informacji, nie ma tez tabliczki "brama wjazdowa". Jak sprawdzić, czy pakowanie tam jest zabronione? Strażnicy miejscy za każdym razem interpretują różnie
Gość
2023-06-09 00:12:14
Odpowiedzi: 0
Czy dozwolone jest parkowanie pojazdow w terenie zabudowanym (brak zakazu) na wąskim poboczu żwirowym drogi gminnej, przy samym płocie posesji przylegające do tej drogi, uniemożliwiając tym samym poruszanie się pieszych poboczem. Problem potęguje fakt, że na calej długości posesji, po drugiej stronie drogi, znajduje się row uniemożliwiający dostęp do znajdującego się tam chodnika. Trzeba przejść przez cala dlugosc pobocza przy posesji aby dostać sie do miejsca gdzie po drugiej stronie drogi, znajduje się wejście na chodnik. Problem w tym, że jest to niemożliwe przez zaparkowane pojazdy tarasujące cale pobocze. Dzieci muszą pokonywać znaczna część drogi po dość ruchliwej jezdni. W okolicy znajduje się kąpielisko, posiadajace własny publiczny, obszerny parking.
Gość
2023-09-20 08:19:39
Odpowiedzi: 0
W takiej sytuacji można porysować auta długopisem.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie