Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki ostrzegawcze

§ 3. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

§ 4. 1. Znaki:

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

A-2 niebezpieczny zakręt w lewo ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku

A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku

A-5 skrzyżowanie dróg ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo niejest określone znakami

A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach

3. Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.

A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku

A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku

A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po prawej stronie

A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po lewej stronie

A-7 ustąp pierwszeństwa ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem

A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku

Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub innych miejscach przeciania się kierunków ruchu.

7. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

A-9 przejazd kolejowy z zaporami ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory

A-10 przejazd kolejowy bez zapór ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory ani w półzapory

A-11 nierówna droga ostrzega o poprzecznej nieróności jezdni

3. Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

A-11a próg zwalniający ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów

A-12a zwężenie jezdni - dwustronne ostrzega o zwężeniu jezdnii po obu jej stronach, które może powodować utrudnienia ruchu

A-12b zwężenie jezdni - prawostronne ostrzega o zwężeniu jezdnii po prawej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu

A-12c zwężenie jezdni - lewostronne ostrzega o zwężeniu jezdnii po lewej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu

A-13 ruchomy most ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy

A-14 roboty na drodze ostrzega o prowadzonych na rodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych

A-15 śliska jezdnia ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem

A-16 przejście dla pieszych ostrzega o przejściu dla pieszych

A-17 dzieci ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub bliskości takiego miejsca

A-18a zwierzęta gospodarskie ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt

A-18b zwierzęta dzikie ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt

A-19 boczny wiatr ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru

A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy

A-21 tramwaj ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe

A-22 niebezpieczny zjazd ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku

A-23 stromy podjazd ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia

A-24 rowerzyści ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają

A-25 spadające odłamki skalne ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych

A-26 lotnisko ostrzega o możliwości nadłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca

A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego

A-28 sypki żwir ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów

A-29 sygnały świetlne ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej

A-30 inne niebezpieczeństwo ostrzega o niebezpieczeńśtwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

A-31 niebezpieczne pobocze ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi

Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczba wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.

A-32 oszronienie jezdni ostrzega o mogącym występować na drodze oszrinieniu jezdni lub gołoledzi

A-33 zator drogowy ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów

A-34 wyppadek drogowy ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nasąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów

§ 14. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

aśka
2011-08-03 17:35:10
Odpowiedzi: 1
czy zaparkowanie na przejściu dla pieszych w ruchu okreżnym nie oznakowanym znakiem pionowym moze być ukarane?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-08-14 17:40:06
Nawet powinno
Dodaj odpowiedź
Witold
2011-12-17 11:05:53
Odpowiedzi: 1
Witam. Wysoki urzędnik d/s szkolenia kierowców twierdzi, że ustawienie znaków:A-11a,T-1,B 33 na jednym słupku, decyduje o tym że wyrażone na znaku ograniczenie prędkości dotyczy tylko owego miejsca niebezpiecznego.Po pokonaniu progu nie muszę już jechać np.20 km/h.
Odpowiedzi (1):
smallb.
2011-12-19 20:48:07
Witam ! Moim skromnym zdaniem to instruktor się myli.Nie ma obowiązku umieszczania dodatkowej informacji z jaką prędkością można / należy / pokonywać próg zwalniający. Być może administrator drogi miał taki zamiar- w co wątpię , ale znak ograniczający prędkość wg. kodeksu obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub do do B-34.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-12-22 18:26:54
Odpowiedzi: 2
czy istnieje zapis w kodeksie dotyczący sposobu zjechania z dwóch pasów ruchu na jeden tak zwany zamek
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-07-23 13:03:45
tak, jest. W takim przypadku pierwszeństwo ma pojazd jadący z prawej strony. Czyli np. mamy trzy pasy w jedną stronę. To najpierw trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który jedzie już pasem na który chcemy wjechać, czyli będzie to środkowy pas. Potem, gdy jednocześnie na środkowy pas chce wjechać kierowca z pasa lewego i prawego, to pierwszeństwo ma kierowca na prawym pasie, a jako ostatni wjeżdża kierowca z lewego pasa.
Gość
2017-07-23 13:05:44
A znajdziesz to w kodeksie drogowym w rozdziale 3, oddziale 4: "Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu"
Dodaj odpowiedź
Czesław
2012-08-16 16:12:33
Odpowiedzi: 3
czy należy się zatrzymać przed znakiem "stop" na skrzyżowaniu na którym oprócz znaków pionowych są światła i pali się światło zielone ?
Odpowiedzi (3):
Gość
2012-10-19 11:56:09
Oczywiście, ze nie. Sygnalizacja świetlna ma pierszeństwo przed znakami pionowymi. Dopiero w przypadku wyłączonej sygnalizacji świetlnej obowiązują znaki pionowe.
Amelia
2013-01-07 21:06:14
czy trzeba przepościć pieszego nawet jeśli tylko stoi przed przejsciem
Lech
2013-02-18 00:24:03
Amelia
2013-01-07 21:06:14
czy trzeba przepościć pieszego nawet jeśli tylko stoi przed przejsciem
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-02-17 11:42:34
Odpowiedzi: 0
DLACZEGO NIEMA TESTU?
Gość
2013-05-28 12:31:49
Odpowiedzi: 1
czy znak A-30 z info ubytki w jezdni powinien być powtórzony po znakach A-6b i A-6c?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-05-29 18:59:06
Witam pierwsze słyszę aby były takie informacje ,,ubytki w jezdni,,jakiś dziwny kodeks ma Pan czy Pani może z jakiejś gazety !!! Znaki ostrzegawcze umieszczane są na drodze w zależności od dopuszczalnych prędkości na danym odcinku ,a więc na drogach na których prędkość wynosi powyżej 60 km/h znak ostrzegawczy ustawia się od 150-300 m od miejsca niebezpiecznego ,na drodze o dopuszczalnej prędkości poniżej 60 km/h do 100 m od miejsca niebezpiecznego . Więc nie ma potrzeby powtarzania znaku A-30 z tabliczką ,,ubytki na drodze,, po znakach A-6b,6c, skrzyżowanie nie odwołuje nam znaków ostrzegawczych tylko nie które znaki zakazu . Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Dziki
2013-07-21 00:28:52
Odpowiedzi: 3
Witam. Czy po minięciu znaku A-1 lub A-2 mogę wykonać manewr wyprzedzania. Proszę o odpowiedź na e-mail. Dziękuję
Odpowiedzi (3):
Gość
2013-07-21 00:35:34
Po minięciu znaku A-1 i A-2 nie możesz wykonać manewru wyprzedzania. Znak jest początkiem zakrętu.
Gość
2013-07-28 16:47:53
Możesz, ale tylko w przypadkach określonych w art. 24 ust. 7 i 8 ustawy prawo o ruchu drogowym:
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3. na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:

1. jednokierunkowej;
2. dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
Czyli, upraszczając: na jednokierunkowej wszędzie, na dwukierunkowej - tam, gdzie nie wjeżdżasz na pas dla ruchu przeciwnego, przecinając linię ciągłą na jezdni (ale musi być linia przerywana). Oczywiście, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa (np. odstępu).
Ale ostrożnie z tym przepisem. Sam raz musiałem walczyć przed sądem z policjantami, którzy nie znali tego zapisu, a bardzo chcieli udowodnić swoją rację, więc posunęli się do kłamstwa na temat miejsca "mojego wykroczenia". Widziałem też w jakimś programie telewizyjnym typu "Uwaga! Pirat!", jak kielecka drogówka wlepiła 5 punktów za to "wykroczenie" kierowcy, który zakończył manewr wyprzedzania przed linią ciągłą (nawet sobie to nagrałem).
Wygląda na to, że powszechnie policja "nie radzi sobie" z tym problemem.
piotr
2014-11-27 21:53:41
Jak gość z 28.07.2013 - mam sprawę 04.12.2014r - sytuacja taka sama :dk19poprzedzający znak A-2, znaki na jezdni P-1 oraz P-6 ze strzałkami opuszczenia przeciwnego pasa ruchu, wyprzedzałem radiowóz i przed nim jadący osobowy , przy szybkości około 50km/godz.Manewr podjąłem na środku łuku po upewnieniu się art. 24 ust1,2,3,5. Spokojnie przejechałem około 700m z prędkością około 70km/godz. Dogonili mnie - długo myśleli (700m) no i oczywiście art. 24 ust 2. Nie znają ust 8pkt Zobaczę i przekonam się Ale o tyle śmieszne , że pytałem się oficerów z KPMO i KWMO i twierdzili, że widocznie bała linia gruba przerywana lub drugi na P-1 można na P-6 nie. Przekonam się czy potrafią kłamać, może coś innego wymyślą lub powiedzą prawdę - wtedy HYMN DZIĘKCZYNNY do TV i prasy. Niektórzy mówia nie podniecaj się - TO NIE ONI!!!!
Dodaj odpowiedź
DZIKI
2013-07-30 14:01:09
Odpowiedzi: 0
Wiem to o czym napisałeś ale gdzie jest początek zakrętu, czy znak jest początkiem zakrętu i po minięciu jego nie mogę wyprzedzać, czy mogę byle bym zdążył przed linią ciągłą. Poza tym są zakręty oznaczone znakami ostrzegawczymi a linii nie ma i co w takim przypadku?
DZIKI
2013-07-30 21:19:04
Odpowiedzi: 0
Wiem to o czym napisałeś ale gdzie jest początek zakrętu, czy znak jest początkiem zakrętu i po minięciu jego nie mogę wyprzedzać, czy mogę byle bym zdążył przed linią ciągłą. Poza tym są zakręty oznaczone znakami ostrzegawczymi a linii nie ma i co w takim przypadku?
Gość
2013-11-28 20:21:44
Odpowiedzi: 1
czy należy się zatrzymać przed znakiem B-22 gdy jest światło zielone
Odpowiedzi (1):
henq
2013-11-29 18:25:39
a po co się chcesz zatrzymywać przy b-22?
Dodaj odpowiedź
joker2
2014-07-04 21:31:40
Odpowiedzi: 0
Czy skrzyżowanie odwołuje znak A-28, czy też powinien on być powtórzony po skrzyżowaniu?
Gość
2014-11-07 16:31:23
Odpowiedzi: 0
w testach spotkałam znak ostrzegawczy prostokątny z prawej strony ze strzałką z groterm do góry i z prawej z linią rozszerzającą się nieco na samej górze a nad nią czarny kwadrat przechodzący na szczycie w kratkę ułożoną pod skosem. Czy ktoś wie co to oznacza?
Krzysztof
2015-10-26 07:29:23
Odpowiedzi: 1
Co to teA-33
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-02-05 13:18:39
zator cwelu
Dodaj odpowiedź
KURWA
2016-01-12 17:30:11
Odpowiedzi: 0
jutro egzamin teoretyczny mam nadzieję że zdam pozdrawiam szkołę jazdy MIKAR : D
zbigniew
2019-06-22 21:41:36
Odpowiedzi: 0
czy skrzyżowanie odwołuje wszystkie znaki
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie