Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Znaki drogowe pionowe

Stan prawny: luty 2014r
Linki sponsorowane

Znaki informacyjne

D-1 droga z pierwszeństwem oznacza poczatek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem

D-2 koniec drogi z pierwszeństwem oznacza koniec drogi z pierwszeństwem

D-3 droga jednokierunkowa oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku

Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

D-4a droga bez przejazdu oznacza poczatek drogi bez przejazdu

D-4b wjazd na drogę bez przejazdu oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu

D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego

D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi

D-6a przejazd dla rowerzystów oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi

D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów oznacza występujące obok siebie miejsca: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-7 droga ekspresowa oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej

D-8 koniec drogi ekspresowej oznacza koniec drogi ekspresowej

D-9 autostrada oznacza początek lub kontynuację autostrady

D-10 koniec autostrady oznacza koniec autostrady

D-11 początek pasa ruchu dla autobusów

D-12 pas ruchu dla autobusów

Znaki informacyjne D-11 i D-12 oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata.

Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

D-13 początek pasa ruchu powolnego oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę

D-13a początek pasa ruchu oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku

D-14 koniec pasa ruchu oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu

D-15 przystanek autobusowy

D-16 przystanek trolejbusowy

D-17 przystanek tramwajowy

znaki D-15, D-16 i D-17 oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

D-18 parking oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych

D-18a parking - miejsce zastrzeżone oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby

D-18b parking zadaszony oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

D-19 postój taksówek oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych

D-20 koniec postoju taksówek oznacza miejsce,w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m przed znakiem D-19

D-21 szpital

Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis "Bagażowe" wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

D-21a Policja

D-22 punkt opatrunkowy

D-23 stacja paliwowa

D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

D-24 telefon

D-25 poczta

D-26 stacja obsługi technicznej

D-26a wulkanizacja

D-26b myjnia

D-26c toaleta publiczna

D-26d natrysk

D-27 bufet lub kawiarnia

D-28 restauracja

D-29 hotel (motel)

D-30 obozowisko (kemping)

D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep

D-32 pole biwakowe

D-33 schronisko młodzieżowe

D-34 punkt informacji turystycznej

D-35 przejście podziemne dla pieszych

D-35a schody ruchome w dół

Znaki D-21 do D-34 informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.

Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.

Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.

Znak D-34a "informacja radiowa o ruchu drogowym" informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

D-36 przejście nadziemne dla pieszych

D-36a schody ruchome w górę

D-37 tunel oznacza wjazd do tunelu;

Znaki D-35 do D-36a informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

D-38 wyjazd z tunelu oznacza wyjazd z tunelu;

D-39 dopuszczalne prędkości informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

D-40 strefa zamieszkania oznacza wjazd do strefy zamieszkania

Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.

D-41 koniec strefy zamieszkania oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania

D-42 obszar zabudowany oznacza wjazd na obszar zabudowany

D-43 koniec obszaru zabudowanego oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego

Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

D-44 strefa parkowania oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

D-45 koniec strefy parkowania oznacza koniec strefy parkowania

D-46 droga wewnętrzna oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi

D-47 koniec drogi wewnętrznej oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na droge publiczną

D-48 zmiana pierwszeństwa uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmanie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7

D-49 pobór opłat uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd

D-52 strefa ruchu

D-53 koniec strefy ruchu

Znaki D-18, D-19, D-20, D-21 do D-34, D-40, D-41, D-46, D-47 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

joanna
2011-11-15 22:24:57
Odpowiedzi: 1
Czy przed wjazdem do zatoczki parkingowej która nota bene przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla inalidów winien byc umieszczony znak D18 wraz z tabliczką info z inwalida??
czy znaki poziome które sa w znacznym stopniu zniszczone np 90 % i nie są czytelne , czy Straż miejska może karać mandatami??
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-02 15:25:33
może karać ale można nie przyjąć i w sądzie duża szansa na wygranie
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-01-29 17:39:43
Odpowiedzi: 1
Witam gdzie mogę znależć przepisy dotyczące taxi,np zapinanie pasów,brak obowiązku posiadania fotelika dla dziecka,możliwość zatrzymania się na*zakazie* z osobą niepełnosprawną.Dziękuję
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-02 15:24:09
prawo o ruchu drogowym, prawo przewozowe rozporzadzenia: o warunkach technicznych, o znakach i sygnałach
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-01-29 17:53:38
Odpowiedzi: 2
czy taksówka z osobą niepełnosprawną może wjechać na miejsce oznaczone tabliczką D-18 i T-29
Odpowiedzi (2):
Gość
2012-02-01 22:42:12
jutro mam sprawe w tym temacie więc wieczorem dam odpowiedz, czytając wykładnie znaków mam nadzieje że powinienem wygrać
Gość
2014-02-02 15:17:40
może
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-09-30 09:13:55
Odpowiedzi: 1
czy na opszarze oznaczonym znakiem D-40 mozna parkowac
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-07-23 20:41:41
tylko w wyznaczonym miejscu
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-02-12 11:29:01
Odpowiedzi: 1
Czy znak D-21 "szpital" zobowiązuje prawnie do nie powodowania nadmiernego hałasu? W starym prawie był na to zapis, w nowym chyba jest usunięte. Proszę o rozwianie wątpliwości.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-02 15:16:40
nie wolno nigdzie hałasować :)
Dodaj odpowiedź
PeCha
2013-05-06 14:13:22
Odpowiedzi: 0
czy jest określona odległość od skrzyżowania w jakiej powinien być ustawiony znak D-1? i czy odległość ta jest liczona od krawędzi jezdni czy od jej osi?
Gość
2013-09-03 21:01:15
Odpowiedzi: 0
tablice o symbolu T
ewa
2013-10-10 19:38:07
Odpowiedzi: 0
czy w strefie zamieszkania mozna parkować ciezarówke
Gość
2013-10-28 20:50:22
Odpowiedzi: 2
Co oznacza strefa ruchu?
Odpowiedzi (2):
Gość
2013-12-12 01:30:48
co to jest stefa ruchu
Gość
2014-02-02 15:14:19
prawo o ruchu drogowym art.2 pkt16a :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-25 15:47:06
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie w jaki sposób mogę zaparkowac auto osobowe za znakiem D-18 bez żadnej tabliczki informacyjnej. i czy mogę zaparkowac na chodniku ,czy ulicy
edward
2014-11-27 18:37:09
Odpowiedzi: 0
mam protezy w kolanach w lewym i prawym w Niemczech zatrzymałem się na parkingu dla niepełnosprawnych i dostałem mandat pomimo ze wystawiłem endoprotezepass
Gość
2015-01-11 10:01:56
Odpowiedzi: 0
czy może być taki znak informacyjny \\"Miejsce Postojowe Urzędu Miejskiego\\"
Felipe Garcia
2015-08-25 20:04:18
Odpowiedzi: 0
jaka predkoscia trzeba jechac droga powiatowa przez wies.kiedy jedynym znakiem jaki jest jest tylko nazwa wsi
Felipe Garcia
2015-08-25 20:06:08
Odpowiedzi: 0
Jakia jest procedura wydawaniu mandatu obywatelowi Hiszpanskiemu
Gość
2015-10-31 16:03:07
Odpowiedzi: 1
Z jaką prędkością należy jechac samochodem po znaku "obszar zabudowany"?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-12-29 09:29:17
50 na godzinę
Dodaj odpowiedź
Anna
2016-02-01 19:36:56
Odpowiedzi: 0
Do kogo należy się zwrócić o ustawienie znaku strefa zamieszkania na drodze prywatnej. Dodam ze droga ta ma kilkunastu współwłaścicieli, czy wszyscy muszą się zgodzić na ustawienie takiego znaku. dodam ze napewno jeden z współwłaścicieli bedzie przeciwny
Krzysztof
2016-02-12 17:09:26
Odpowiedzi: 0
Witam... Nie mogę znaleźć rozporządzenia, które zmienia znak D-39 na obecny. Wszędzie jest ten ze starymi prędkościami, a które rozporządzenie zmieni wygląd znaki z podziałem na godziny? pozdrawiam Krzysztof
Gość
2016-04-27 17:28:50
Odpowiedzi: 0
Gdzie znaleźć przepisy dot. "strefy ruchu zorganizowanego" i co to jest .
Gość
2016-09-22 14:47:42
Odpowiedzi: 0
Cześć xD
Gość
2016-10-30 15:25:40
Odpowiedzi: 0
czy pod znakiem d-18a jet i czy powinna być informacja o ilości miejsc do parkowania
Stanisław
2017-04-05 08:53:09
Odpowiedzi: 0
jaka jest interpretacja znaku strefa ruchu D53?
zenon
2017-08-30 13:54:47
Odpowiedzi: 1
W jakiej minimalnej odległosci od pasów na jezdni powinien być ustawiony znak D-6?
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-09-02 13:44:21
50cm od krawędzi przejścia
Dodaj odpowiedź
Julia
2017-11-05 14:51:25
Odpowiedzi: 0
Jak znaleść rodzaje znaków drogowych pionowych np.:ostrzegawczy taki i taki kolor?
Piotrek
2019-04-29 11:17:22
Odpowiedzi: 1
Witam, odnośnie znaków TAXI (D-19 i D20). Przy D-19 nie ma informacji w którą stronę obowiązuje początek, a przy D-20 jest informacja, że jeśli on nie występuje, to postój taksówek kończy się nie dalej jak 20m PRZED znakiem D-19. Czyżby Koniec był wcześniej jak początek?! Jak te znaki powinny być ustawione?
Odpowiedzi (1):
Kamil
2019-09-26 15:14:33
Cześć, tak naprawdę to jest trochę nie logiczne ale, w praktyce wygląda to tak, że pierwsza taksówka ustawia przed znakiem D-19, a nie za i właśnie dlatego jeżeli nie ma znaku D-20 to postój dla taksówek istnieje 20m przed znakiem D-19. Jadąc po prawej stronie najpierw zobaczysz D-20 dopiero potem D-19 czyli postój dla taksówek jest wydzielony pomiędzy tymi dwoma znakami, jeżeli jest sam znak D-19 to możesz dostać mandat za parkowanie przed znakiem oraz za znakiem D-20, najlepiej to wyobrazić sobie te znaki na odwrót, że kończący znak(D-20) tak naprawdę rozpoczyna.
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-01-14 15:56:08
Odpowiedzi: 0
Czy brak na jednym czy dwóch wlotach skrzyżowania tabliczki informującej o rzeczywistym przebiegu drogi z pierwszeństwem jest prawnie dopuszczalne, czy może jest błędem?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie