Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: styczeń 2017r.

POJAZDY

Rozdział 1 - Warunki techniczne pojazdów

Art. 66.

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

1d. Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

1e. Kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe.

1f. Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację.

1g. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

4. Zabrania się:

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawie-dliwości, w porozumieniu z Minister właściwy do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjal-nych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra-ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.>

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5–7, należy uwzględnić w szczególności:

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Art. 66a.

1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent.

2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana.

5. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając znaczenie cech identyfikacyjnych dla zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu pojazdami, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oraz tryb ich nadawania i umieszczania w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

Art. 67.

1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.

2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego.

Art. 68.

Uchylony.

Art. 68a.

Uchylony.

Art. 69.

Uchylony.

Art. 70.

Uchylony.

Adam
2014-12-26 23:17:35
Odpowiedzi: 1
Na jakiej wysokosci od, do moga byc umieszczone przednie swiatla pozycyjne w samochodzie osobowym.
Odpowiedzi (1):
Endriu Fakowski
2015-03-17 21:38:48
Światła pozycyjne są zwykle i najczęściej zabudowane fabrycznie, wymyślone przez Pana Konstruktora i tak zabudowane. Czyli zostały dopuszczone na podstawie odpowiedniej homologacji dla danego pojazdu. Proszę kolejny zestaw pytań !
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-29 13:46:36
Odpowiedzi: 3
Czy samochod osobowy musi posiadac tylne swiatlo przeciwmgielne / dotyczy samochodu sprowadzonego z USA rok prod.2014/
Odpowiedzi (3):
Gość
2015-06-16 19:53:03
It's a pleasure to find such ranttoaliiy in an answer. Welcome to the debate.
Gość
2015-06-18 09:12:05
This is an <a href="http://titfaqeq.com">artlcie</a> that makes you think "never thought of that!"
Gość
2015-06-20 13:10:41
Kewl you should come up with that. Exleclent! http://rkzsjy.com [url=http://vlbrjnfjw.com]vlbrjnfjw[/url] [link=http://fqnueo.com]fqnueo[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-26 00:23:15
Odpowiedzi: 0
odpowiedź na pytania odnośnie świateł znajduje się w dzienniku ustaw Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262. W światło przeciwmgielne musi być wyposażony pojazd samochodowy z wyjątkiem motocykla. światła do jazdy dziennej: wzajemna odległość nie bliżej niż 60cm, nie dalej niż (nie pamiętam) od bocznego obrysu pojazdu
Beti
2015-03-28 16:42:42
Odpowiedzi: 4
czy felgi mogą wystawać poza nadkole? jeśli tak to ile?
Odpowiedzi (4):
Gość
2015-03-29 13:22:32
Niestety nie mogą wystawać
Gość
2015-06-16 20:30:51
Fiidnng this post. It's just a big piece of luck for me.
Gość
2015-06-18 09:12:23
If you're looking to buy these <a href="http://bewsrunqb.com">arteclis</a> make it way easier.
Gość
2015-06-20 13:10:48
You really saved my skin with this innromatiof. Thanks! http://hpigico.com [url=http://rrobcx.com]rrobcx[/url] [link=http://jdggvfmvp.com]jdggvfmvp[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-03 23:21:11
Odpowiedzi: 0
Witam Posiadam dwa motocykle z wózkiem bocznym tej samej marki i ten sam model.W jednym dowodzie mam wpisane,że pojazd jest na dwie osoby,w drugim ,że trzy.Pytanie moje brzmi; Ile osób powinienem mieć "wpisanych" w dowód rejestracyjny,mając na uwadze to,że gdy będą wpisane trzy to po odczepieniu wózka będę mógł jeździć w trzy osoby na solowym motocyklu.Jeśli natomiast będę miał w dowodzie dwie osoby wpisane to jak to wygląda,gdy będę się poruszał z wózkiem we trzy osoby. Mając na uwadze nowe przepisy o zatrzymywaniu prawa jazdy za przewożenie niedozwolonej liczby osób w pojeździe mam duże wątpliwości,gdyż dotychczas nie miałem problemu z interpretacją przez funkcjonariuszy na drodze. Dodać chcę jeszcze to ,że są wózki boczne na dwie osoby,dedykowane do niektórych modeli motocykli)
willi
2015-04-04 17:44:14
Odpowiedzi: 1
na jaką odleglosc max swiecą swiatla mijania w samochodzie osobowym ?
Odpowiedzi (1):
Marek
2015-06-20 06:10:37
Min. 40 metrów, a max nie jest określony, jednak nie mogą oślepiać (a więc ich kąt podniesienia powinien być różny od poziomu). Z drugiej strony najczęściej regulacja lamp jest wspólna dla świateł mijania i drogowych - jesli będziesz miał zbyt wysoko ustawione mijania, to drogowe będą oświetlać drzewa, a nie drogę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-25 21:25:45
Odpowiedzi: 1
czy policja może zabrać mi dowód rejestracyjny wraz z SAMOCHODEM za różny rodzaj ogumienia ?? dowód mogą ale czy samochód też mogą zabrać na parking policyjny ? proszę o w miarę szybką odpowiedź
Odpowiedzi (1):
Tuomi
2015-09-17 17:41:26
Dowód rejestracyjny to dokument dopuszczający dany pojazd do ruchu, tak więc jeśli policja go zatrzymuje, to nie możesz dalej jechać tym samochodem. \\\\\\\\\\"Różne opony nie mogą być zamontowane na kołach tej samej osi, czyli np. lewa przednia i prawa przednia opona muszą być takie same. \\\\\\\\\\"Takie same\\\\\\\\\\" oznacza: tę samą markę i model oraz ten sam rozmiar.\\\\\\\\\\"
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-16 21:26:56
Odpowiedzi: 0
Whoa, things just got a whole lot easeir.
Gość
2015-06-18 09:13:54
Odpowiedzi: 0
No <a href="http://lgmyhnownfo.com">conptaimls</a> on this end, simply a good piece.
Gość
2015-06-20 13:11:42
Odpowiedzi: 1
Super jazzed about getting that kn-howow. http://voisry.com [url=http://vudnjzd.com]vudnjzd[/url] [link=http://hnhwsoeovmc.com]hnhwsoeovmc[/link]
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-24 10:51:13
mnjfka;lflbn
Dodaj odpowiedź
Michal
2015-10-15 15:46:07
Odpowiedzi: 1
Witam ! w jakie swiatla (obowiazkowe) musi byc wyposazony wozek boczny motocykla Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-30 20:00:17
All these books look great. Am definately going to check them out. Another great book is &#8220;The Kind Diet&#8221; by Alicia Silverstone. Some lovely vegan/vego recipes (especially the baked cauliflower &#sae0;8t22ks&#8221; &#8211; delicious).
Dodaj odpowiedź
Michał
2016-01-21 23:28:59
Odpowiedzi: 3
Czy pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 12 ton powinny być wyposażone w lusterka szerokokątne klasy IV i V .podstawa prawna.
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-02-27 22:34:13
Arcielts like this are an example of quick, helpful answers.
Gość
2016-03-02 16:06:05
<a href="http://vbyqunnql.com">Exrmetely</a> helpful article, please write more.
Gość
2016-03-02 19:58:22
You can always tell an expert! Thanks for cobiginuttnr. http://emyuttgft.com [url=http://comeikxnzv.com]comeikxnzv[/url] [link=http://ypltxjlhv.com]ypltxjlhv[/link]
Dodaj odpowiedź
marek
2016-03-26 14:53:51
Odpowiedzi: 0
czy mósimy odpinać hak holowniczy w aucie osobowym jeżeli nie ciągniemy przyczepki? Pytanie dotyczy Polski.
Gość
2016-04-05 21:48:04
Odpowiedzi: 0
Na jaką kolor winny świecić się światła pozycyjne? Tylko biały czy może być to również kolor pomarańczowy ?
tadeusz
2016-04-14 20:43:05
Odpowiedzi: 1
czy w samochodzie osobowym musi być trójkąt ostrzegawczy,gaśnica i apteczka
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-09 20:51:49
w samochodzie osobowym osoby cywilnej obowiązkowe jest na terenie Polski posiadanie Gaśnicy samochodowej o zawartości środka gaśniczego do cieczy palnych min. 1kg, oraz trójkąt ostrzegawczy o wymiarach pola odblaskowego określonych w przepisach. Apteczka jest wymagana jedynie w pojazdach służb mundurowych, oraz używanych do przewozu osób lub nauki jazdy.
Dodaj odpowiedź
Krzysztof
2016-04-29 17:15:21
Odpowiedzi: 1
Czy tablica rejestracyjna przednia musi być umieszczona na środku zderzaka pojazdu, czy tez może być z boku, tak jak np. w Alfa Romeo ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-17 09:18:30
W przepisach jest dokładnie opisana pozycja tablicy rejestracyjnej tylnej. Co do przedniej jest tylko wzmianka że ma być "w przedniej części pojazdu". Więc może być w dowolnym miejscu na zderzaku (aby była widoczna tylko), a nawet na dachu (jak w niektórych samochodach terenowych).
Dodaj odpowiedź
Teodor
2016-05-18 11:47:03
Odpowiedzi: 1
chcę zamontować hak do samochodu. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi być zdemontowany gdy nie ciągnę przyczepy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-28 09:40:19
Nie-u nas. Za granicą w niektórych krajach musi
Dodaj odpowiedź
Wojciech
2016-06-06 19:17:04
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Moje pytanie brzmi czy dopuszczalne są tyle klosze typu Smoked? Tzn. są to święcące normalnie na czerwono/pomarańczowo/biało lampy, tyle że sam klosz z zewnątrz jest biały/przyciemniany biały, a wewnątrz niego wokół żarówek są mniejsze klosze w kolorze światła? Klosz nie jest pokryty żadnym sprayem lub folią, jest jedynie wierną kopią oryginału, tyle, że z różnicą koloru klosza na zewnątrz.
Ktoś
2016-06-20 19:13:44
Odpowiedzi: 0
Witam, posiadam samochód sprowadzony z US, światła pozycyjne i kierunkowskazy posiadają jedną żarówkę dwuwłókową koloru pomarańczowego, czy kodeks dopuszcza tzw. lampy dual color ?
adam
2016-08-20 12:05:57
Odpowiedzi: 0
Jaki termin z badania technicznego dla motoroweru do nauki jazdy.
Gość
2016-09-01 23:28:46
Odpowiedzi: 0
Policja zatrzymała mi dowód rejestracyjny i wlepili 300 ? mandatu bez mozliwosci kontynuowania dalej autem tylko laweta jaka dopuszczalna minimalna głebokosc bieznika jest i jak mam wiecej niz w przepisach to moge sie odwołac?
Gość
2016-09-08 11:15:05
Odpowiedzi: 0
Witam czy dla samochodów ciężarowych są jakieś inne przepisy mówiące o posiadaniu gaśnicy w aucie ? Czy wystarczy też gaśnica 1 kg czy musi być więcej ?
Jerzy
2016-10-05 09:38:08
Odpowiedzi: 0
Co to jest pojazd normatywny a co nienormatywny? mamy na potrzeby własne samochód ciężarowy 18tonowy z HDS- ITD zakwalifikował go jako nienormatywny ??. Co to jest zezwolenie kategorii VII i gdzie takie pozwolenie można "zdobyć" ?
Gość
2016-10-09 20:00:17
Odpowiedzi: 0
Kamera na szybie
Gość
2016-11-29 12:19:29
Odpowiedzi: 0
Proszę o wykładnię przepisów o ruchu drogowym w Polsce ,proszę o podanie artykułu. Czy można zdjąć filtr cząstek stałych z pojazdu który fabrycznie jest w taki filtr wyposażony .
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie