Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: listopad 2014r.

POJAZDY

Rozdział 1 - Warunki techniczne pojazdów

Art. 66.

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

4. Zabrania się:

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawie-dliwości, w porozumieniu z Minister właściwy do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjal-nych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra-ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.>

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5–7, należy uwzględnić w szczególności:

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Art. 66a.

1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent.

2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana.

5. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając znaczenie cech identyfikacyjnych dla zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu pojazdami, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oraz tryb ich nadawania i umieszczania w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

Art. 67.

1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.

2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego.

Art. 68.

Uchylony.

Art. 68a.

Uchylony.

Art. 69.

Uchylony.

Art. 70.

Uchylony.

Gość
2013-05-05 19:25:00
Odpowiedzi: 0
to jest to samo
Gość
2013-06-06 10:55:16
Odpowiedzi: 0
cyz rower moye posiadac tzlko jeden hamulec_
Gość
2013-06-21 15:47:16
Odpowiedzi: 0
Rower musi posiadać conajmniej jeden hamulec sprawny.
Adam
2013-06-26 15:00:44
Odpowiedzi: 1
Witam,
czy w samochodzie ciężarowym na osi z kołami blizniaczymi muszą być jednakowe opony czy też parami jednakowe na zewnątrz i od środka.
Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-10-15 15:33:52
a pełne czy dmuchane ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-07-29 21:52:08
Odpowiedzi: 0
Czy mogę wozić jakieś przedmioty {choinki zapachowe,i inne wisiorki}powieszone na lusterku wstecznym w środku samochodu osobowego?
Maciej
2013-09-30 20:33:39
Odpowiedzi: 0
Czy dopuszczalne jest zmniejszenie liczby siedzeń dla pasażerów w celu powiększenia przestrzeni ładunkowej? Pytanie dotyczy samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5t i zarejestrowanego po raz pierwszy przed 29 maja 1999r. Bardzo proszę o wskazanie artykułu.
Gość
2013-10-28 08:28:26
Odpowiedzi: 0
Witam.Czy obowiązuje nowy przepis odnośnie używania opon zimowych ? Jeżeli tak to od kiedy do kiedy należy jeżdzić na oponach zimowych ?
arek
2013-11-12 10:56:11
Odpowiedzi: 1
czy w obowiązującym kodeksie jest wymóg posiadania gaśnicy w samochodzie
Odpowiedzi (1):
henq
2013-11-17 20:35:30
Gaśnica jest obowiązkowa.
Dodaj odpowiedź
Piotr
2013-11-14 23:24:16
Odpowiedzi: 2
Moje pytanie jest mianowicie takie ponieważ nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na nie czy akumulator w samochodzie musi być przykręcony czy nie z góry dziękuje za odpowiedź
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-04-11 15:26:47
Kolego w ogóle możesz go nie mieć, tylko raczej silnikowi może się to nie spodobać. A tak na serio to dlaczego chcesz jeździć z nieprzymocowanym akumulatorem? Akumulatorowi nie robią dobrze wstrząsy, więc jak nie chcesz go przedwcześnie wymieniać to lepiej przykręć.
Gość
2014-06-01 10:00:20
Osobiście stojąc na zjeździe z drogi głównej byłem świadkiem wypadku który obserwowałem w lusterku.Gdzie po wypadku z udziałem kilku samochodów jeden przewrócił się na dach i najpierw mijał mnie jego nieprzykręcony akumulator robiąc łikołki i lejąc kwasem na prawo i lewo,a później on sam kilkunastometrowym ślizgiem na dachu.Horror!! A więc?Zasadność przykręcania akumulatora chyba nie jest przypadkowa.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-11-25 16:24:56
Odpowiedzi: 0
mam hak przykręcony na dwie śruby czy muszę go odkręcić gdy nie ciągnę przyczepki czy może byc przykręcony
Gość
2013-11-29 19:45:59
Odpowiedzi: 0
Witam czy rozrzutnik obornika z lat 70 musi posiadac światła choc od nowosci ich nieposiadał ???
Gość
2013-12-16 20:05:00
Odpowiedzi: 0
Czy można poruszać się pojazdem,z zamontowanym na stałe hakiem holowniczym? Czy jest to karalne, jeżeli nie wolno?
Gość
2014-01-06 20:49:13
Odpowiedzi: 0
Czy minibus przewożący zarobkowo ludzi musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa
Gość
2014-01-07 06:11:05
Odpowiedzi: 0
Jakie warunki techniczne powinny spełniać światła do jazdy w dzień?(sposób montażu, w jakich od siebie itp).
Daro
2014-01-31 02:40:45
Odpowiedzi: 0
Witam, zabarno mi dowód rejestracyjny za brak gumowej nakładki na pedale sprzęgła w VW GOLF 3 Miał policjan do tego prawo? Ps. pedał sprzegła w/w samochodzie jest plastikowy
Dziadzio52
2014-02-04 20:49:39
Odpowiedzi: 1
Czy jest obowiązek umieszczenia numeru rejestracyjnego na naczepie samowyładowczej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-11 15:30:40
Tablicy rejestracyjnej? - oczywiście tak, chodzi Ci penie o napis na nadwoziu, ludzie tak robią z pojazdami tego typu aby za każdym razem po rozładunku nie myć tablicy rejestracyjnej tylko mają duży widoczny napis z nr rejestracyjnym.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-08 18:20:07
Odpowiedzi: 3
jaki przepis okresla jakiego koloru powinny być swiatła w samochodzie i czy to mają być zwykłe żarówki czy mogą być ksenonowe
Odpowiedzi (3):
Gość
2014-03-12 09:17:16
latarka ;)
Gość
2014-03-25 10:49:07
Jak wiem, z doświadczenia, może być nawet latarka LED włożona w klosz w miejsce lampy.
Gość
2014-08-14 19:47:16
Odpowiadam. W testach było, że w światłach nie mogą być lampy ksenonowe, bo takie mogą oślepić.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-21 20:13:56
Odpowiedzi: 1
jakie wymiary powinny mieć tablice rejestracyjne samochodu osobowego?
Odpowiedzi (1):
arkadin
2014-06-07 08:55:04
Rozporzadzenie ministra INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Szukamy...
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-05-15 21:49:15
Odpowiedzi: 2
czy na obniżony samochód i koła zmienione na większe możemy stracić dowód rejestracyjny?
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-05-31 21:35:12
ewnie tak zalezy od policjanta
Gość
2014-06-02 13:42:43
Dz. U. Poz 951 oraz Poz. 996 określają wszystkie parametry Świateł ich kolor i rodzaj zastosowanego światła (żarówka) a tak w skrócie to na reflektorze jest napisane jakie żarówki winny być zastosowane tzw homologacja i od tego niema odstępstw podobnie jak inne indywidualne zmiany w samochodzie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-06-07 11:47:16
Odpowiedzi: 0
Witam, jestem w posiadaniu jeepa wranglera rocznik 91. Pytanie moje takie, czy legalnie mozna jezdzic autem bezdrzwi. Fabrycznie auto drzwi posiada w zaleznosci od wersji, drzwi ze szmaty lum plastikowe. Ma mozliwosc zdjecia drzwi. Czy jest jakis przepis zabraniajacy poruszac sie pojazdem bezdrzwi? w Niemczech wrangler od 87 do96 r ma prawo poruszacsie bezdrzwi bo spelnia norme...a ja jest unas?
Gość
2014-07-15 19:03:47
Odpowiedzi: 0
Witam wszystkich gości, mam pytanie dotyczące obowiązku posiadania apteczek I pomocy w pojazdach wojskowych i cywilnych.Z tego co sie dowiedziałem to nie ma ale nigdzie nie mogę znaleźć owego rozporządzenia,proszę o pomoc
Gość
2014-07-23 12:17:00
Odpowiedzi: 0
Czy jest zgodne z przepisami użycie tablic rejestracyjnych typu "MŁODA PARA" w dniu ślubu ? Dodam, że jest to tylko śluib kościelny, cywilny był rok temu.
Gość
2014-10-30 23:44:08
Odpowiedzi: 0
Mam 3 jednakowe opony zimowe jedną z innym bieżnikiem czy można założyć dwie różne na jedną oś
Gość
2014-11-18 19:41:27
Odpowiedzi: 0
czy posiadanie gałki na kierownicy w samochodzie dostawczym jest wykroczeniem w prawie drogowym.
Gość
2014-11-24 08:31:06
Odpowiedzi: 0
Możesz posiadać gałkę jeżeli nie przekracza ona długości 1,5 metra.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie