Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: wrzesień 2023r.

POJAZDY

Rozdział 1 - Warunki techniczne pojazdów

Art. 66.

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

1d. Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

1e. Kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe.

1f. Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację.

1g. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

4. Zabrania się:

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawie-dliwości, w porozumieniu z Minister właściwy do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjal-nych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra-ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.>

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5–7, należy uwzględnić w szczególności:

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Art. 66a.

1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent.

2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana.

5. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając znaczenie cech identyfikacyjnych dla zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu pojazdami, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oraz tryb ich nadawania i umieszczania w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

Art. 67.

1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.

2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego.

Art. 68.

Uchylony.

Art. 68a.

Uchylony.

Art. 69.

Uchylony.

Art. 70.

Uchylony.

Większe okno
Michał
2016-01-21 23:28:59
Odpowiedzi: 0
Czy pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 12 ton powinny być wyposażone w lusterka szerokokątne klasy IV i V .podstawa prawna.
marek
2016-03-26 14:53:51
Odpowiedzi: 0
czy mósimy odpinać hak holowniczy w aucie osobowym jeżeli nie ciągniemy przyczepki? Pytanie dotyczy Polski.
Gość
2016-04-05 21:48:04
Odpowiedzi: 1
Na jaką kolor winny świecić się światła pozycyjne? Tylko biały czy może być to również kolor pomarańczowy ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-04-18 21:15:32
W Polsce musi być biały W usa i Kanadzie może być jeszcze żółty i pomarańczowy
Dodaj odpowiedź
tadeusz
2016-04-14 20:43:05
Odpowiedzi: 1
czy w samochodzie osobowym musi być trójkąt ostrzegawczy,gaśnica i apteczka
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-09 20:51:49
w samochodzie osobowym osoby cywilnej obowiązkowe jest na terenie Polski posiadanie Gaśnicy samochodowej o zawartości środka gaśniczego do cieczy palnych min. 1kg, oraz trójkąt ostrzegawczy o wymiarach pola odblaskowego określonych w przepisach. Apteczka jest wymagana jedynie w pojazdach służb mundurowych, oraz używanych do przewozu osób lub nauki jazdy.
Dodaj odpowiedź
Krzysztof
2016-04-29 17:15:21
Odpowiedzi: 1
Czy tablica rejestracyjna przednia musi być umieszczona na środku zderzaka pojazdu, czy tez może być z boku, tak jak np. w Alfa Romeo ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-17 09:18:30
W przepisach jest dokładnie opisana pozycja tablicy rejestracyjnej tylnej. Co do przedniej jest tylko wzmianka że ma być "w przedniej części pojazdu". Więc może być w dowolnym miejscu na zderzaku (aby była widoczna tylko), a nawet na dachu (jak w niektórych samochodach terenowych).
Dodaj odpowiedź
Teodor
2016-05-18 11:47:03
Odpowiedzi: 1
chcę zamontować hak do samochodu. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi być zdemontowany gdy nie ciągnę przyczepy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-28 09:40:19
Nie-u nas. Za granicą w niektórych krajach musi
Dodaj odpowiedź
Wojciech
2016-06-06 19:17:04
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry. Moje pytanie brzmi czy dopuszczalne są tyle klosze typu Smoked? Tzn. są to święcące normalnie na czerwono/pomarańczowo/biało lampy, tyle że sam klosz z zewnątrz jest biały/przyciemniany biały, a wewnątrz niego wokół żarówek są mniejsze klosze w kolorze światła? Klosz nie jest pokryty żadnym sprayem lub folią, jest jedynie wierną kopią oryginału, tyle, że z różnicą koloru klosza na zewnątrz.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-04-18 21:02:40
Jeśli ma atest/homologacje to tak
Dodaj odpowiedź
Ktoś
2016-06-20 19:13:44
Odpowiedzi: 0
Witam, posiadam samochód sprowadzony z US, światła pozycyjne i kierunkowskazy posiadają jedną żarówkę dwuwłókową koloru pomarańczowego, czy kodeks dopuszcza tzw. lampy dual color ?
adam
2016-08-20 12:05:57
Odpowiedzi: 0
Jaki termin z badania technicznego dla motoroweru do nauki jazdy.
Gość
2016-09-01 23:28:46
Odpowiedzi: 0
Policja zatrzymała mi dowód rejestracyjny i wlepili 300 ? mandatu bez mozliwosci kontynuowania dalej autem tylko laweta jaka dopuszczalna minimalna głebokosc bieznika jest i jak mam wiecej niz w przepisach to moge sie odwołac?
Gość
2016-09-08 11:15:05
Odpowiedzi: 0
Witam czy dla samochodów ciężarowych są jakieś inne przepisy mówiące o posiadaniu gaśnicy w aucie ? Czy wystarczy też gaśnica 1 kg czy musi być więcej ?
Jerzy
2016-10-05 09:38:08
Odpowiedzi: 0
Co to jest pojazd normatywny a co nienormatywny? mamy na potrzeby własne samochód ciężarowy 18tonowy z HDS- ITD zakwalifikował go jako nienormatywny ??. Co to jest zezwolenie kategorii VII i gdzie takie pozwolenie można "zdobyć" ?
Gość
2016-10-09 20:00:17
Odpowiedzi: 0
Kamera na szybie
Gość
2016-11-29 12:19:29
Odpowiedzi: 1
Proszę o wykładnię przepisów o ruchu drogowym w Polsce ,proszę o podanie artykułu. Czy można zdjąć filtr cząstek stałych z pojazdu który fabrycznie jest w taki filtr wyposażony .
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-21 08:56:09
Słowo klucz - homologacja
Dodaj odpowiedź
BOGDAN
2017-04-20 13:05:41
Odpowiedzi: 0
CZY POKROWIEC (NAKŁADKA) NACIĄGANY NA KIEROWNICĘ MOŻE BYĆ UŻYWANY W AUTACH? OSTATNIO POLICJANT ŻONIE UPOMNIAŁ, ŻE TO JEST NIELEGALNE.
Gość
2017-04-27 11:37:27
Odpowiedzi: 0
amerykanski kamper powyzej 12 metrow czy w Polsce legalnie mozna zarejstrowac jako pojazd specjalny -kamper???????
Gość
2017-05-02 09:47:09
Odpowiedzi: 1
Czy jest obowiązek wyposażenia samochodu w koło dojazdowe lub zaminne?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-07-09 22:06:54
Gaśnica, kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy są obowiązkowe. Koło zapasowe na spokojnie możesz wyjąć jeśli jeździsz na krótkich trasach. Obowiązku jego posiadania nie ma.
Dodaj odpowiedź
Ryszard
2017-05-10 09:46:32
Odpowiedzi: 0
Jaki jest dopuszczalny prawem o ruchu drogowym minimalna glebokosc bieznika w oponach motocykli? Pzdr Ryszard
Gość
2017-07-12 07:35:13
Odpowiedzi: 1
Który przepis mówi o drugim trójkącie w przypadku ciągnięcia przyczepki
Odpowiedzi (1):
Tatulek13
2017-09-14 10:00:53
A ma pan może świerzaka?? Curka bardzo chce go, a janie mam naklejek :/
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-18 10:30:00
Odpowiedzi: 1
czy moze z przodu byc tablica kwadratowa
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-08-18 17:06:34
Reguluje to rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
Dodaj odpowiedź
skowron
2017-08-21 17:38:05
Odpowiedzi: 1
czy obowiązkiem jest wyposażenie pojazdu samochodowego w gaśnicę
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-09-14 16:19:21
tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-09-14 10:05:24
Odpowiedzi: 1
Czy maciek z klanu jadący 60 km?h moze dostac mandat na autostradzie
Odpowiedzi (1):
www.uzywaneopony.net
2017-09-14 16:18:22
jeśli będzie utrudniać jazdą (w szczególności małą prędkością) poruszenie się innym kierowcom to tak.
Dodaj odpowiedź
seweryn
2017-09-22 15:56:05
Odpowiedzi: 0
pracodawca nakazuje zamontowanie lodówki turystycznej na przednim fotelu pasażera kierowcy w doblo za pomocą dwóch gum czy jest to dopuszczalne?
Gość
2017-10-11 12:49:49
Odpowiedzi: 0
Chce zamocować tablice rejestracyjną na wkręty itp. czyli muszę zrobić w niej dwie dziurki.Czy są jakieś przepisy zabraniające robienie tej rzeczy, doczytałem że ma być widoczna i nie pogięta.Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedź.
Gość
2019-02-07 11:22:56
Odpowiedzi: 0
Czy w samochodzie zarejestrowanym w 2000 roku gdzie zamontowany jest i wpisany w Dowód Rejestracyjny hak holowniczy musi być tabliczka znamionowa haka ? . Dokładnie chodzi o samochód LUBLIN II.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie