Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: marzec 2015r.

POJAZDY

Rozdział 1 - Warunki techniczne pojazdów

Art. 66.

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

4. Zabrania się:

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawie-dliwości, w porozumieniu z Minister właściwy do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjal-nych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra-ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.>

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5–7, należy uwzględnić w szczególności:

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Art. 66a.

1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent.

2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana.

5. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając znaczenie cech identyfikacyjnych dla zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu pojazdami, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oraz tryb ich nadawania i umieszczania w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

Art. 67.

1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.

2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego.

Art. 68.

Uchylony.

Art. 68a.

Uchylony.

Art. 69.

Uchylony.

Art. 70.

Uchylony.

Maciej
2013-09-30 20:33:39
Odpowiedzi: 0
Czy dopuszczalne jest zmniejszenie liczby siedzeń dla pasażerów w celu powiększenia przestrzeni ładunkowej? Pytanie dotyczy samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5t i zarejestrowanego po raz pierwszy przed 29 maja 1999r. Bardzo proszę o wskazanie artykułu.
Gość
2013-10-28 08:28:26
Odpowiedzi: 1
Witam.Czy obowiązuje nowy przepis odnośnie używania opon zimowych ? Jeżeli tak to od kiedy do kiedy należy jeżdzić na oponach zimowych ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-11 14:00:41
Zalecana jest zmiana, gdy jest poniżej 8 stopni C
Dodaj odpowiedź
arek
2013-11-12 10:56:11
Odpowiedzi: 1
czy w obowiązującym kodeksie jest wymóg posiadania gaśnicy w samochodzie
Odpowiedzi (1):
henq
2013-11-17 20:35:30
Gaśnica jest obowiązkowa.
Dodaj odpowiedź
Piotr
2013-11-14 23:24:16
Odpowiedzi: 2
Moje pytanie jest mianowicie takie ponieważ nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na nie czy akumulator w samochodzie musi być przykręcony czy nie z góry dziękuje za odpowiedź
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-04-11 15:26:47
Kolego w ogóle możesz go nie mieć, tylko raczej silnikowi może się to nie spodobać. A tak na serio to dlaczego chcesz jeździć z nieprzymocowanym akumulatorem? Akumulatorowi nie robią dobrze wstrząsy, więc jak nie chcesz go przedwcześnie wymieniać to lepiej przykręć.
Gość
2014-06-01 10:00:20
Osobiście stojąc na zjeździe z drogi głównej byłem świadkiem wypadku który obserwowałem w lusterku.Gdzie po wypadku z udziałem kilku samochodów jeden przewrócił się na dach i najpierw mijał mnie jego nieprzykręcony akumulator robiąc łikołki i lejąc kwasem na prawo i lewo,a później on sam kilkunastometrowym ślizgiem na dachu.Horror!! A więc?Zasadność przykręcania akumulatora chyba nie jest przypadkowa.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-11-25 16:24:56
Odpowiedzi: 0
mam hak przykręcony na dwie śruby czy muszę go odkręcić gdy nie ciągnę przyczepki czy może byc przykręcony
Gość
2013-11-29 19:45:59
Odpowiedzi: 1
Witam czy rozrzutnik obornika z lat 70 musi posiadac światła choc od nowosci ich nieposiadał ???
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-11 14:06:43
Jeszcze wam ludzie mało przypadków z maszynami rolniczymi na naszych drogach ?! Często nie ostrożni kierujący po zmierzchu jadą nawet nie poniżej, a powyżej te 90 km/h i jak może nie być tragedii przy spotkaniu z NIEODPOWIEDZIALNYM rolnikiem ?! Ludzie zacznijcie myśleć i sprawdzać do cholery ogumienie, oświetlenie ! Macie taki obowiązek - jak często przeczytajcie gdzieś na pewno się zdziwicie !
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-12-16 20:05:00
Odpowiedzi: 0
Czy można poruszać się pojazdem,z zamontowanym na stałe hakiem holowniczym? Czy jest to karalne, jeżeli nie wolno?
Gość
2014-01-06 20:49:13
Odpowiedzi: 1
Czy minibus przewożący zarobkowo ludzi musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-11 14:09:04
Ważne, żeby nie jechał sam tylko z bezpiecznym kierowcą :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-01-07 06:11:05
Odpowiedzi: 0
Jakie warunki techniczne powinny spełniać światła do jazdy w dzień?(sposób montażu, w jakich od siebie itp).
Daro
2014-01-31 02:40:45
Odpowiedzi: 1
Witam, zabarno mi dowód rejestracyjny za brak gumowej nakładki na pedale sprzęgła w VW GOLF 3 Miał policjan do tego prawo? Ps. pedał sprzegła w/w samochodzie jest plastikowy
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-11 14:11:52
Pewnie tak - NIE WARIUJ !
Dodaj odpowiedź
Dziadzio52
2014-02-04 20:49:39
Odpowiedzi: 1
Czy jest obowiązek umieszczenia numeru rejestracyjnego na naczepie samowyładowczej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-11 15:30:40
Tablicy rejestracyjnej? - oczywiście tak, chodzi Ci penie o napis na nadwoziu, ludzie tak robią z pojazdami tego typu aby za każdym razem po rozładunku nie myć tablicy rejestracyjnej tylko mają duży widoczny napis z nr rejestracyjnym.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-08 18:20:07
Odpowiedzi: 3
jaki przepis okresla jakiego koloru powinny być swiatła w samochodzie i czy to mają być zwykłe żarówki czy mogą być ksenonowe
Odpowiedzi (3):
Gość
2014-03-12 09:17:16
latarka ;)
Gość
2014-03-25 10:49:07
Jak wiem, z doświadczenia, może być nawet latarka LED włożona w klosz w miejsce lampy.
Gość
2014-08-14 19:47:16
Odpowiadam. W testach było, że w światłach nie mogą być lampy ksenonowe, bo takie mogą oślepić.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-21 20:13:56
Odpowiedzi: 1
jakie wymiary powinny mieć tablice rejestracyjne samochodu osobowego?
Odpowiedzi (1):
arkadin
2014-06-07 08:55:04
Rozporzadzenie ministra INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Szukamy...
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-05-15 21:49:15
Odpowiedzi: 2
czy na obniżony samochód i koła zmienione na większe możemy stracić dowód rejestracyjny?
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-05-31 21:35:12
ewnie tak zalezy od policjanta
Gość
2014-06-02 13:42:43
Dz. U. Poz 951 oraz Poz. 996 określają wszystkie parametry Świateł ich kolor i rodzaj zastosowanego światła (żarówka) a tak w skrócie to na reflektorze jest napisane jakie żarówki winny być zastosowane tzw homologacja i od tego niema odstępstw podobnie jak inne indywidualne zmiany w samochodzie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-06-07 11:47:16
Odpowiedzi: 0
Witam, jestem w posiadaniu jeepa wranglera rocznik 91. Pytanie moje takie, czy legalnie mozna jezdzic autem bezdrzwi. Fabrycznie auto drzwi posiada w zaleznosci od wersji, drzwi ze szmaty lum plastikowe. Ma mozliwosc zdjecia drzwi. Czy jest jakis przepis zabraniajacy poruszac sie pojazdem bezdrzwi? w Niemczech wrangler od 87 do96 r ma prawo poruszacsie bezdrzwi bo spelnia norme...a ja jest unas?
Gość
2014-07-15 19:03:47
Odpowiedzi: 0
Witam wszystkich gości, mam pytanie dotyczące obowiązku posiadania apteczek I pomocy w pojazdach wojskowych i cywilnych.Z tego co sie dowiedziałem to nie ma ale nigdzie nie mogę znaleźć owego rozporządzenia,proszę o pomoc
Gość
2014-07-23 12:17:00
Odpowiedzi: 0
Czy jest zgodne z przepisami użycie tablic rejestracyjnych typu "MŁODA PARA" w dniu ślubu ? Dodam, że jest to tylko śluib kościelny, cywilny był rok temu.
Gość
2014-10-30 23:44:08
Odpowiedzi: 2
Mam 3 jednakowe opony zimowe jedną z innym bieżnikiem czy można założyć dwie różne na jedną oś
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-12-03 08:00:56
tak można ale muszą byc na jednej osi
Gość
2014-12-10 09:11:21
jawnie jest napisane, że na jednej osi muszą być jednakowe opony.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-18 19:41:27
Odpowiedzi: 0
czy posiadanie gałki na kierownicy w samochodzie dostawczym jest wykroczeniem w prawie drogowym.
Gość
2014-11-24 08:31:06
Odpowiedzi: 0
Możesz posiadać gałkę jeżeli nie przekracza ona długości 1,5 metra.
Gość
2014-12-07 10:32:41
Odpowiedzi: 2
Jak głośny mogę mieć klakson w pojeździe osobowym? szukam określonej liczby decybeli ale nie znajduję..
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-12-11 14:20:23
Żeby ludzie zawału nie dostali !
Gość
2015-01-10 22:36:36
96 db
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-16 23:25:50
Odpowiedzi: 1
Wracając z ryb ciągnąłem przyczepkę podłodziową z łódką na pokładzie i dopiętym silnikiem który wystawał za obrys przyczepy około 40 cm . zatrzymała mnie policja i powiedziano mi że niemożna w taki sposób przewozić silnika i zostałem pouczony do następnego razu. Moje pytanie brzmi czy jest jakis przepis który to reguluję, bo wydaje mi się że za obrys przyczepki może wystawac jakis element do 50 cm bez oznakowania
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-24 17:37:36
o obrysie ladunku przewozonego znajdziesz w :WArunki uzywania pojazdow w ruchu drogowym rozdzial 5 oddzial 4 ( art61)
Dodaj odpowiedź
Adam
2014-12-26 23:17:35
Odpowiedzi: 1
Na jakiej wysokosci od, do moga byc umieszczone przednie swiatla pozycyjne w samochodzie osobowym.
Odpowiedzi (1):
Endriu Fakowski
2015-03-17 21:38:48
Światła pozycyjne są zwykle i najczęściej zabudowane fabrycznie, wymyślone przez Pana Konstruktora i tak zabudowane. Czyli zostały dopuszczone na podstawie odpowiedniej homologacji dla danego pojazdu. Proszę kolejny zestaw pytań !
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-29 13:46:36
Odpowiedzi: 0
Czy samochod osobowy musi posiadac tylne swiatlo przeciwmgielne / dotyczy samochodu sprowadzonego z USA rok prod.2014/
Gość
2015-02-26 00:23:15
Odpowiedzi: 0
odpowiedź na pytania odnośnie świateł znajduje się w dzienniku ustaw Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262. W światło przeciwmgielne musi być wyposażony pojazd samochodowy z wyjątkiem motocykla. światła do jazdy dziennej: wzajemna odległość nie bliżej niż 60cm, nie dalej niż (nie pamiętam) od bocznego obrysu pojazdu
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie