Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks drogowy | Ustawa prawo o ruchu drogowym
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks drogowy

Prawo o ruchu drogowym
Portal informacyjny
A A A

Kodeks drogowy

Ustawa prawo o ruchu drogowym
Stan prawny: kwiecień 2014r.
Linki sponsorowane

POJAZDY

Rozdział 1 - Warunki techniczne pojazdów

Art. 66.

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:

4. Zabrania się:

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawie-dliwości, w porozumieniu z Minister właściwy do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjal-nych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra-ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.>

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5–7, należy uwzględnić w szczególności:

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Art. 66a.

1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza producent.

2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana.

5. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając znaczenie cech identyfikacyjnych dla zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu pojazdami, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oraz tryb ich nadawania i umieszczania w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

Art. 67.

1. Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy.

2. Rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego.

Art. 68.

Uchylony.

Art. 68a.

Uchylony.

Art. 69.

Uchylony.

Art. 70.

Uchylony.

Gość
2012-05-17 21:26:14
Odpowiedzi: 3
czy motorower podlega okresowym badanią technicznym
Odpowiedzi (3):
Gość
2012-08-27 18:04:20
Motorower podlega okresowym badaniom technicznym. Wykonuje się przed upływem 24 m-cy.
Marek
2012-08-27 18:04:50
Motorower podlega okresowym badaniom technicznym. Wykonuje się przed upływem 24 m-cy.
ez
2012-10-14 14:42:35
tak podlega od daty pierwszej rejestracji(jeżeli jest nowy) jest wazny na 3 lata potem robimy go co 2 lata
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-08-22 12:23:28
Odpowiedzi: 1
czy jest obowiazek zmiany opon letnich na zimowe
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-10-08 15:52:51
Nie ma takiego obowiązku, jest zalecana wymiana opon ze względu na poprawę bezpieczeństwa jazdy
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-10-12 09:36:22
Odpowiedzi: 0
Czy jest obowiązek używania osłon przeciwbłotnych, chlapaków w osobowych ,ciężarowych
Gość
2012-10-25 12:10:26
Odpowiedzi: 0
Czy fabrycznie montowany hak holowniczy musi być wbity w dowód
Tadeusz
2012-11-08 20:08:14
Odpowiedzi: 1
Jaka kara grozi kierowcy za brak gasnicy w samochodzie osobowym.
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-11-26 11:28:09
tylko pojazdy zarobkowe i flotowe maja taki obowiązek
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-03-07 21:26:24
Odpowiedzi: 0
ktore konkretnie przepisy reguluja sprawę oświetlenia pojazdu w ciagu dnia chodzi o montowane diody led(wysokośc montażu natężenie oświetlenia itp.) oraz brak oświetlenia z tylu pojazdu
Gość
2013-03-19 10:12:07
Odpowiedzi: 1
Czy kierowca autobusu miejskiego ma obowiązek posiadania Apteczki i czy musi umieć udzielić pierwszej pomocy ? Był wypadek i tego nie posiadał w Autobusie Warszawa linia 184.
Odpowiedzi (1):
pac101
2013-06-11 19:53:11
Kierowca autobusu miejskiego nie jest zobligowany do posiadania przy sobie apteczki, ale pierwszej pomocy przedmedycznej musi umieć udzielić... w razie potrzeby przeprowadzić resuscytację.
Dodaj odpowiedź
Eugeniusz
2013-03-26 11:15:53
Odpowiedzi: 0
Co to jest "trójkołowy pojazd samochodowy" do kierowania którego uprawnia kategoria B1? Czym różni się od motocykla trójkołowego?
Gość
2013-05-05 19:25:00
Odpowiedzi: 0
to jest to samo
Gość
2013-06-06 10:55:16
Odpowiedzi: 0
cyz rower moye posiadac tzlko jeden hamulec_
Gość
2013-06-21 15:47:16
Odpowiedzi: 0
Rower musi posiadać conajmniej jeden hamulec sprawny.
Adam
2013-06-26 15:00:44
Odpowiedzi: 1
Witam,
czy w samochodzie ciężarowym na osi z kołami blizniaczymi muszą być jednakowe opony czy też parami jednakowe na zewnątrz i od środka.
Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-10-15 15:33:52
a pełne czy dmuchane ?
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-07-29 21:52:08
Odpowiedzi: 0
Czy mogę wozić jakieś przedmioty {choinki zapachowe,i inne wisiorki}powieszone na lusterku wstecznym w środku samochodu osobowego?
Maciej
2013-09-30 20:33:39
Odpowiedzi: 0
Czy dopuszczalne jest zmniejszenie liczby siedzeń dla pasażerów w celu powiększenia przestrzeni ładunkowej? Pytanie dotyczy samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5t i zarejestrowanego po raz pierwszy przed 29 maja 1999r. Bardzo proszę o wskazanie artykułu.
Gość
2013-10-28 08:28:26
Odpowiedzi: 0
Witam.Czy obowiązuje nowy przepis odnośnie używania opon zimowych ? Jeżeli tak to od kiedy do kiedy należy jeżdzić na oponach zimowych ?
arek
2013-11-12 10:56:11
Odpowiedzi: 1
czy w obowiązującym kodeksie jest wymóg posiadania gaśnicy w samochodzie
Odpowiedzi (1):
henq
2013-11-17 20:35:30
Gaśnica jest obowiązkowa.
Dodaj odpowiedź
Piotr
2013-11-14 23:24:16
Odpowiedzi: 1
Moje pytanie jest mianowicie takie ponieważ nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na nie czy akumulator w samochodzie musi być przykręcony czy nie z góry dziękuje za odpowiedź
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-11 15:26:47
Kolego w ogóle możesz go nie mieć, tylko raczej silnikowi może się to nie spodobać. A tak na serio to dlaczego chcesz jeździć z nieprzymocowanym akumulatorem? Akumulatorowi nie robią dobrze wstrząsy, więc jak nie chcesz go przedwcześnie wymieniać to lepiej przykręć.
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-11-25 16:24:56
Odpowiedzi: 0
mam hak przykręcony na dwie śruby czy muszę go odkręcić gdy nie ciągnę przyczepki czy może byc przykręcony
Gość
2013-11-29 19:45:59
Odpowiedzi: 0
Witam czy rozrzutnik obornika z lat 70 musi posiadac światła choc od nowosci ich nieposiadał ???
Gość
2013-12-16 20:05:00
Odpowiedzi: 0
Czy można poruszać się pojazdem,z zamontowanym na stałe hakiem holowniczym? Czy jest to karalne, jeżeli nie wolno?
Gość
2014-01-06 20:49:13
Odpowiedzi: 0
Czy minibus przewożący zarobkowo ludzi musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa
Gość
2014-01-07 06:11:05
Odpowiedzi: 0
Jakie warunki techniczne powinny spełniać światła do jazdy w dzień?(sposób montażu, w jakich od siebie itp).
Daro
2014-01-31 02:40:45
Odpowiedzi: 0
Witam, zabarno mi dowód rejestracyjny za brak gumowej nakładki na pedale sprzęgła w VW GOLF 3 Miał policjan do tego prawo? Ps. pedał sprzegła w/w samochodzie jest plastikowy
Dziadzio52
2014-02-04 20:49:39
Odpowiedzi: 1
Czy jest obowiązek umieszczenia numeru rejestracyjnego na naczepie samowyładowczej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-11 15:30:40
Tablicy rejestracyjnej? - oczywiście tak, chodzi Ci penie o napis na nadwoziu, ludzie tak robią z pojazdami tego typu aby za każdym razem po rozładunku nie myć tablicy rejestracyjnej tylko mają duży widoczny napis z nr rejestracyjnym.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-08 18:20:07
Odpowiedzi: 2
jaki przepis okresla jakiego koloru powinny być swiatła w samochodzie i czy to mają być zwykłe żarówki czy mogą być ksenonowe
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-03-12 09:17:16
latarka ;)
Gość
2014-03-25 10:49:07
Jak wiem, z doświadczenia, może być nawet latarka LED włożona w klosz w miejsce lampy.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
WORD pomorskie WORD zachodniopomorskie WORD warmińsko-mazurskie WORD podlaskie WORD mazowieckie WORD kujawsko-pomorskie WORD wielkopolskie WORD lubuskie WORD lubelskie WORD łódzkie WORD dolnośląskie WORD opolskie WORD ślskie WORD świętokrzyskie WORD podkarpackie WORD małopolskie